Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bir yandan sulamada otomasyon uygulamalarını yaygınlaştırmak için çeşitli projeleri uygulamaya alırken diğer yandan atık suların yeniden kullanıma sunulmasına yönelik çalışmalarla kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün geçtikçe artması, mevcut su kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Dolayısıyla su yönetiminde sektörler arasında çevreyle uyumlu adil bir paylaşımın tesis edilmesi ve suyun etkin kullanımının sağlanması önem taşıyor. Ülkenin yıllık ortalama toplam 112 milyar metreküplük kullanılabilir su potansiyelinin yaklaşık yüzde 77'si tarımsal sulamada kullanılıyor. Bütün projeler tamamlandığında sulamada kullanılan söz konusu oranın yüzde 64'e çekilmesi hedefleniyor.

DSİ, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, sıklığı, şiddeti ve etkinlik alanı artan kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yapısal ve yapısal olmayan tedbirleri devreye alıyor.

Bu kapsamda, yapısal olarak ekonomik kullanılabilir su potansiyelini geliştirmek için depolama tesislerinin tamamlanması, havzalar arası su aktarımı projelerinin bitirilmesi, yeni inşa edilecek sulama sistemlerinin basınçlı-borulu olarak yapımı, işletmedeki sulama tesislerinin yenileme projesi kapsamında basınçlı-borulu sistem haline getirilmesi ve modernizasyonunun alternatif finans yöntemleri bulunarak hızlıca yapılması planlanıyor. Ayrıca, işletmedeki sulama tesislerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarının "Bak-Onar Projeleri" kapsamında su kullanıcı teşkilatlarla birlikte gecikmeden karşılanarak, iletim randımanının yükseltilmesi hedefleniyor.

AA