Kurban kesmek ibadeti, maddi durumu yerinde olan ve kurban kesme şartlarını yerine getiren Müslümanlara düşen dini bir görev ve yükümlülük arasında yer alıyor.  Kişinin borçları çoksa ve maddi durumu ancak evini geçindirmeye yetiyorsa kurban kesmekle yükümlü olmaz. Kurban Bayramı dolayısıyla kimlerin kurban kesebileceği ve kimlerin bu yükümlülük altında olduğu ise diyanet işleri başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanıyor:  “Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.”

Thumbs B C 8598Ec0055558C7Efbe38A74E32401Dc-1Kurban 

Muhabir: MELİKE ALGAN