Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremi, bölgede derin izler bıraktı. Bu doğal afet, ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirirken, bölgedeki toplumsal dengenin sağlanması ve ekonomik gücün tekrar kazandırılması için önemli bir fırsatı da beraberinde getirdi. Özellikle iş arayan vatandaşlar arasında kadınların istihdam edilme şanslarının artırılması, toplumsal dengeyi sağlamak adına kritik bir önem taşıyor. Depremin etkileriyle birlikte, Kahramanmaraş'ta iş arayan kadınların istihdam edilme şanslarının artırılması gerekliliği ön plana çıktı. Bölgedeki ekonomik sıkıntılar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, iş kayıplarının ve işletmelerin zararlarının telafi edilmesi için kadın ve erkek istihdamında belirgin bir artış yaşandı. Kahramanmaraş İl Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtlarına göre, 2024 yılı Nisan ayında istihdam edilen kadın sayısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik bir artış gözlendi. Geçen yılın Nisan ayında Kahramanmaraş'ta 39 bin 757 kadın sigortalı olarak çalışırken, 2024 yılı aynı ayında bu rakam 44 bin 387'ye yükseldi. Kadınların ekonomik güçlerindeki bu sevindirici artış, toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kayda geçti.

Kadınların işgücüne katılımının artması, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kalkınma açısından da olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu artış, bölgedeki kadınların ekonomik özgürlüğünü artırırken, aynı zamanda ailelerin gelir seviyelerini yükseltiyor ve toplumun genel refahına katkı sağlıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından atılan adımlar, sadece acil durum yönetimi ile sınırlı kalmadı, aynı zamanda uzun vadeli toplumsal kalkınma hedeflerini de destekliyor. Kadınların istihdam edilme şanslarının artırılması, bölgede ekonomik dengenin sağlanması ve toplumsal kalkınmanın ilerlemesi için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik umut verici bir yol haritası sunuyor.

Muhabir: Sibel GÜRLE