Karamaraş, günümüzde Namık Kemal ve Dulkadiroğlu mahallelerini içine alan eski bir yerleşim merkezi. Şehir, tarihi Şeyh Adil Mezarlığı'ndan Doğukent'e doğru uzanmakta. Tarihî kayıtlara göre Maraş’ın eski yeri burası olarak bilinmektedir. Şehir geçmişte birkaç kez yıkılmış ve yer değiştirmiştir.

KARA" KELİMESİ SIKLIKLA KULLANILMIŞ

Eski Türkçede "kara" kelimesi birçok anlam taşır; büyük, baş, sert, şiddetli, toprak, fakir, uğursuz, ölüm, yas, mezar, yer ve renk gibi. "Kara" kelimesi, Türkçede kullanıldığı kelimelerde uğursuz, çaresiz ve kötü anlamlar taşıyabilir. Karahanlılar ve Karakalpaklar gibi Türk boylarında ve devletlerinde de "kara" kelimesi sıklıkla kullanılmıştır.

BESİM ATALAY'IN İNCELEMESİ

Besim Atalay'ın 1916 yılında Maraş'ta yaptığı inceleme, Karamaraş'ın eski yerleşim merkezi olarak kalıntılarını ve tarihî önemini detaylandırmaktadır. Besim Atalay tarafından 1916 yılında Maraş'ta yapılan bir incelemede, Karamaraş'ın harabelerinin cami, hamam ve kale kalıntıları olarak günümüze kadar varlığını sürdürdüğü belirtilmiştir. Atalay, Karamaraş'ın Maraş şehrine yakın bir konumda olduğunu ve yerleşime uygun olduğunu vurgulamıştır. O dönemde, Karamaraş'ın harabelerinden taşların sökülerek Şeyh Adil Mezarlığı'nda kabir taşları olarak kullanıldığı kaydedilmiştir. Günümüzde Karamaraş'ın kalıntıları, bölgedeki evlerin duvarlarında bile gözlemlenebilmektedir.

Karamaraş adının Maraş'a verilmesinin sebepleri arasında, şehrin büyüklüğü, surlarında kullanılan taşlar veya doğal felaketler sonucu yaşanan yıkımlar öne çıkmaktadır.

Editör: Didem Kayabaşı