Kahramanmaraş'ın zengin kültürel dokusunu yansıtan yöresel konuşmalar arasında öne çıkan "dölek durmak" ifadesi, sadece akıllı ve uslu davranmayı değil, aynı zamanda toplumun değerlerine saygı duymayı ve doğru hareket etmeyi simgeliyor.

Kahramanmaraş, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çeşitli kültürel etkileşimlere maruz kalarak dil ve lehçe üzerinde de izler almıştır. Konuşulan dilin zenginliği ve çeşitliliği, Kahramanmaraş halkının yöresel konuşmalarıyla hala günümüzde yaşatılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş'ın yerel halkı, günlük hayatta sıkça kullandığı renkli ifadelerle dikkat çekerken, bu ifadeler arasında "dölek durmak" kelimesi de yer alıyor. "Dölek", yöre halkının dilinde, bir kişinin akıllı ve uslu bir şekilde davrandığını ifade etmek için kullanılıyor. Ancak "dölek durmak”, sadece aklı başında olmayı değil, aynı zamanda düz, engebesiz toprak parçalarını ifade etmek için de kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ın dilinde yaşayan bu cümleler, geçmişten günümüze taşınarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Muhabir: Sibel Gürle