Kahramanmaraş'ın zengin kültürel mirası içinde yer alan ve geçmişten günümüze taşınarak yaşatılan yöresel deyimlerden biri olan "mana mana oynatmak", genellikle gereksiz işlerle uğraşmak, alay etmek veya zorla gereksiz iş yaptırmak anlamında kullanılıyor. Bu deyim, sadece dilin zenginliğini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin geleneksel yaşantısının bir parçası olarak da önem taşıyor. Yörede yetişen kuşaklar arasında halen sıkça kullanılan bu deyim, zaman içinde dilin ve kültürün korunması açısından da kritik bir rol üstleniyor. Yöresel deyimlerin ve dilin günümüze kadar taşınarak aktarılması, bölgenin kültürel kimliğinin gelecek nesillere aktarılmasında da büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliğini yansıtan "mana mana oynatmak" deyimi, hem yerel halkın günlük yaşamında hem de iletişiminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bu deyim, bölgenin kültürel mirasını koruma ve yaşatma çabalarının bir parçası olarak da öne çıkıyor.

Muhabir: Sibel Gürle