Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/697 Esas ve 2023/167 Kararı  sayılı ilamıyla; "Davanın KABULÜ ile 
1-Şirket ortağı Okan Buruk’un HALİGA GDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ndeki 4.000,00-TL payını şirket resmi kayıtlarına işlenmemiş ve şirket bilançolarında gözükmeyen borçlar haricinde, şirketin aktifinde ve pasifinde tüm hak ve borçlarıyla birlikte İstanbul 9. Noterliğinin 29.04.2015 tarihli limited şirket pay devri sözleşmesi ile devir ettiğinin TESPİTİ ile, devredene ait 4.000,00-TL nispetindeki bu payının TTK'nın 33. ve 36. maddesi uyarınca 15280078854 T.C. Kimlik nolu Melahat Aytekin adına Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğünde KAYIT ve TESCİLİNE, 
2-Karar kesinleştiğinde karardan bir örneğin, Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine, " karar verilmiş. 
Mahkememizin kararının ve davalı Haliga Gıda ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Vergi No:6360133531)'ye, tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 11/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02012100