Sayı :2021/1042 Esas 

Davacı Hacı Ahmet Şirikçi tarafından Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Göllü mah. 433 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,
Dahili davalılar, AHMET SUNA (ALİ ve AYSU oğlu  04/04/1982 doğumlu), PELİN ESENDEMİR (ALİ ve AYNAL kızı, 25/04/1978 doğumlu) ve ZEYNEP SEDA ÜLGER (NİYAZİ ve NAZİFE kızı, 10/04/1987 doğumlu)'e  Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak taraflarına ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine;
Durusma Günü: 07/05/2024 günü saat: 09:45'de hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde dava dilekçesinin duruşma gününün ve tensip zaptının kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı ve yargılamaya devam edilerek yokluklarında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
 

#ilangovtr Basın No ILN01991075