Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 69 Sürekli İşçi alınacak.

Adaylar başvurularını, 1 - 5 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular sonucunda İŞKUR tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilen listede yer alan adaylardan, Bakanlığın internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak duyuru ile başvuru evrakları talep edilecek. Evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişi ile açık iş sayısının her il ve ünvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.A.BAŞVURU ŞARTLARI:
1- Adayların
, başvurunun son günü itibarıyla aşağıda yer alan tabloda başvuruda bulunacağı ünvan ile ilgili başvuru şartlarını taşıması gerekmekte olup denizcilikle ilgili yeterlik (belge) ile hizmet şartı başta olmak üzere diğer belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak ve yapılacak olan noter kura çekilişine dahil edilmeyecektir,
2- Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacak ve birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 

ÜNVAN

BAŞVURU ŞARTLARI

Tarama Uzmanı
(Kaptan)

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak,
2-En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,
3-Kamu  veya  özel  iş  yerlerine  ait  deniz  vasıtalarında  en  az  sınırlı  kaptan ehliyetiyle en az 1 yıl çalıştığını belgelemek,
4-40 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
6-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
7-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi  sonucunda  belirlenecek  asıl  adaylar,  sözlü  ve  uygulamalı  sınava  tabi tutulacaktır.

Tarama Uzman
Yardımcısı

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2-En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,
3-35 yaşını bitirmemiş olmak,
4-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
5-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
6-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
9-Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
10- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi  sonucunda  belirlenecek  asıl  adaylar,  sözlü  ve  uygulamalı  sınava  tabi tutulacaktır.

Sınırlı Kaptan

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2-En az sınırlı kaptan yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,
3-Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az sınırlı kaptan olarak çalıştığını belgelemek,
4-40 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
6-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
7-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi  sonucunda  belirlenecek  asıl  adaylar,  sözlü  ve  uygulamalı  sınava  tabi tutulacaktır.

Gemi Elektrikçisi

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak,
2-En  az  elektro  teknik  tayfası  veya  elektro  teknik  zabiti  yeterliğine  sahip olduğunu belgelemek,
3-Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl en az elektro teknik tayfası veya elektro teknik zabiti olarak çalıştığını belgelemek,
4-35 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
6-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
7-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi sonucunda belirlenecek asıl adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

Usta Gemici

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2-En az usta gemici yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,
3-Kamu  veya  özel  işyerlerine  ait  deniz  vasıtalarında  en  az  1  yıl  en  az  usta gemici olarak çalıştığını belgelemek.
4-45 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
6-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
7-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi sonucunda belirlenecek asıl adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Yağcı

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak,
2-En az yağcı yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,
3-Kamu veya özel iş yerlerine ait deniz vasıtalarında en az 1 yıl yağcı olarak çalıştığını belgelemek,
4-35 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
6-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
7-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi sonucunda belirlenecek asıl adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Gemi Aşçısı

1-En az Ortaöğretim (lise ve dengi teknik ve mesleki okul) mezunu olmak, 2-Geçerli gemi adamı yeterliğine sahip olduğunu belgelemek,
3-Kamu  veya  özel  iş  yerlerine  ait  deniz  vasıtalarında  en  az  1  yıl  gemi  aşçısı olarak çalıştığını belgelemek,
4-35 yaşını bitirmemiş olmak,
5-Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,
6-Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  bulunmamak  (yapmış  olmak,  tecilli veya muaf olmak),
7-Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış, meslekten ihraç
edilmemiş veya kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9-Adayların  vardiyalı  çalışmaya  engel  bir  durumunun  olmaması,  her  türlü iklim  ve  yolculuk  şartlarına  elverişli  olmaları,  görev  gereği  seyahat  etmeye engel olabilecek hastalık veya engelinin bulunmaması,
10- Öncelik hakkına sahip olan adaylar için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  5’inci maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarına  sahip  olduğunu belgelemek,
11- İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar için gerçekleştirilecek noter kura çekilişi sonucunda belirlenecek asıl adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaktır.

B. AÇIK İŞ SAYISI DAĞILIMI:

ÜNVAN

İL

BİRİM

AÇIK İŞ SAYISI

TARAMA UZMANI (KAPTAN)

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

SAMSUN

SAMSUN DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

TARAMA UZMAN YARDIMCISI

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

SAMSUN

SAMSUN DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

SINIRLI KAPTAN

İSTANBUL

İSTANBUL DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

4

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

SAMSUN

SAMSUN DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

2

USTA GEMİCİ

İSTANBUL

İSTANBUL DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

11

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

6

SAMSUN

SAMSUN DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

7

İSTANBUL

TUZLA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

İSTANBUL

AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

İZMİR

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

İZMİR

İZMİR BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

SAMSUN

SAMSUN BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

MUĞLA

BODRUM BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

2

MUĞLA

MARMARİS BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

2

ANTALYA

ANTALYA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

BALIKESİR

BANDIRMA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

BURSA

GEMLİK BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

KOCAELİ

KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

MERSİN

MERSİN BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

TRABZON

TRABZON BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

YALOVA

YALOVA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

2

ZONGULDAK

KARADENİZ EREĞLİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

GEMİ ELEKTRİKÇİSİ

İSTANBUL

İSTANBUL DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

YAĞCI

İSTANBUL

İSTANBUL DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

SAMSUN

SAMSUN DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

İSTANBUL

İSTANBUL BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

İZMİR

İZMİR BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

MUĞLA

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI

1

ANTALYA

ANTALYA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

KOCAELİ

KOCAELİ BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

TRABZON

TRABZON BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI

1

GEMİ AŞÇISI

İSTANBUL

İSTANBUL DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

1

İZMİR

İZMİR DENİZDİBİ TARAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ

2

TOPLAM

69


C. DİĞER HUSUSLAR:
1
- Başvurular sonucunda İŞKUR tarafından Bakanlığımıza gönderilen listede yer alan adaylardan, Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak duyuru ile başvuru evrakları talep edilecek olup evrak incelemesi neticesinde şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişi ile açık iş sayısının her il ve ünvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. (Noter kura çekilişi sonucu işe yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmez)

2- İŞKUR üzerinden başvuruda bulunan adaylara ait listenin Bakanlığımız sitesinde yayımlanmasından sonra adayların, hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri, diğer bilgilendirme işlemleri ve yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- İlanda belirtilen başvuru şartlarını sağlayanlar arasından sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylara ait noter kura çekilişi 06.05.2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez kampüsünde (Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Emek Çankaya / ANKARA) noter tarafından gerçekleştirilecek olup noter kura işlemlerine ilişkin tüm duyurular Bakanlığımız internet sitesinden (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacaktır.

4- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılabilecektir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

5- Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda sıralamaya girerek başarılı olan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.

6- Atanan işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup deneme süresinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

7- Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

Ç. İLETİŞİM:
Adres :
 Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Telefon : 0312 203 10 00 / 1330-1309-1260-3199-3683

 

Kaynak: HABER BÜLTENİ