Hem dini hem de kültürel anlamda önemli bir yere sahip olan ve insanların altında toplanıp, gölgesinde serinledikleri, meyvelerini yedikleri incir ağacının birçok rivayetlere göre, cennetten gönderilen bir meyve olduğuna inanılıyor. Kuran-ı Kerim’de; Hz. Muhammed’in, eğer seçme hakkı olsa, cennete götüreceği ağacın incir ağacı olacağı, bu kadim ağacın meyvelerinin insan sağlığına yararları açısından da mucizevi olduğu belirtiliyor ve incirin ülkemizde yetişmesinin avantajına ve sağlık açısından yararlanılması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Antik uygarlıklarda bolca tüketilen bir meyve olan incir birçok uygarlıklarda doğurganlığı, evliliği ve günahtan arınmayı temsil ediyor.  İnsanlığın ilk giysisi olarak kabul edilen incir yapraklarının, üç dinin de kutsadığı incir ağacından koparıldığına inanılıyor. Günümüzde halk arasında hala dillerden dillere konuşulan incirle ilgi birçok rivayetler bulunuyor. Kimi rivayete göre; incir ağacının ruhunun kadın ruhu olduğu ve bu ağacın ölümsüzlük ağacı olduğu söyleniyor. Kimi rivayete göre ise; Hz. İsa’nın doğduğu gece bir incir ağacının onunla birlikte doğduğu bu yüzden incir ağacının Hz. İsa’nın doğumunu simgeleyen bir ağaç olduğu kabul ediliyor ve kutsal sayılıyor.

Muhabir: Sibel GÜRLE