İ  L  A  N

T.C. 
GÖKSUN SULH HUKUK 
MAHKEMESİNE

ESAS NO    : 2021/733 Esas

DAVALILAR    :  CAFER DELİCE 
    
 Davalı Cafer  Delice son olarak yaşadığı "1 HAUPTSTR 46 Waıbstadt 74915 9893 - ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresinde tebligat yapılmayan ve başkaca adresininde tespit edilmediği dava dilekçesi tensip zaptı, ve son duruşma zaptına ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince davacı  Selçuk Kartal tarafından 24/09/2023 tarihinde Dava konusu Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 103 ada, 75 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Ayranlık mevkii 106 ada, 83 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Ayranlı mevkii 106 ada, 84 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 110 ada, 14 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Köyiçi mevkii 107 ada, 67 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Köyiçi mevkii 107 ada, 68 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 110 ada, 4 parsel, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 110 ada,  31 parsel ve Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 111 ada, 4 parsel sayılı taşınmazların üzerinde ortaklığın giderilmesine ilişkin dava açtığı ve 18/01/20203 tarihinde mahkememizce keşif icra edildiği ve bilirkişi raporlarının dosyaya sunulduğu, sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 103 ada, 75 parsel sayılı taşınmazın değerinin 146.784,50-TL olduğu, Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Ayranlık mevkii 106 ada, 83 parsel sayılı taşınmazın değerinin 200.716,80-TL olduğu,  Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Ayranlı mevkii 106 ada, 84 parsel  değerinin 65.118,90-TL olduğu Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 110 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 113.571,80-TL olduğu,  Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 110 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 111.149,30-TL parsel olduğu,  Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 110 ada,  31 parsel sayılı taşınmazın değerinin 142.365,60-TL olduğu,  Kahramanmaraş ili, Göksun İlçesi Göynük Mahallesi, Beloluk mevkii 111 ada, 4 parsel sayılı sayılı taşınmazın 340.079,75-TL olduğuna ilişkin rapor sunulduğu,  bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarını ve ilk itirazlarını içeren cevap dilekçenizi ve bilirkişi raporuna karşı itiraz dilekçesi sunmanız HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız  ve duruşma günü duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız gerekmektedir. Duruşma Günü: 20/03/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporlarının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01943255