Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının değişikliği, tebliğde belirtilen koruma planlarının hazırlık ve onaylanmasıyla ilgili usul ve esaslara tabi olacak.

Doğal afetler, salgın hastalık gibi halk sağlığını tehdit eden durumlar, meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklıkla ekosistemin korunmasına ilişkin olarak acilen tedbir alınması gereken hallerde, Bakanlıkça bilimsel rapor hazırlanacak veya hazırlatılacak.

Bakanlık, revize edilen koruma planına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alacak. Havza koruma planı değişikliği, Bakan onayının ardından havzada yer alan illerdeki yerel bir gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.​

Kaynak: AA