Ali Koç ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı nedeniyle Habertürk ekranlarına çıkarak açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım canlı yayında Ali Koç’a Hallacı Mansur ile ilgili bir atıfta bulundu. Gerçekleşen bu atıf sonrası birçok okuyucu Hallac-ı Mansur’u araştırmaya başladı. Peki, Hallac-ı Mansur, Kimdir? Nerelidir? Ne zaman hayatını kaybetti? Kitapları nelerdir?

İşte Hallacı Mansur hayatı ve sözleri!

HALLACI MANSUR KİMDİR?

Hallacı Mansur, tam adıyla Ebû'l-Muğîs el-Hüseyn bin Mansur el-Hallâc, 858 yılında İran'ın Fars bölgesinde doğmuş ünlü bir İslam mistiği ve sufi düşünürüdür. İslam tarihinde tasavvuf alanında önemli bir yere sahiptir ve en çok "Enel Hak" (Ben Tanrıyım) ifadesiyle tanınır.

HAYATI VE EĞİTİMİ

Doğum ve Eğitim: Hallacı Mansur, genç yaşta dini eğitimine başlamış ve dönemin önemli alimlerinden ders almıştır. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberlemiş ve Arapça ile İslam ilimlerinde derinlemesine bilgi sahibi olmuştur.

TASAVVUF YOLCULUĞU: Genç yaşta tasavvufa yönelmiş ve ünlü sufi Şiblî ve Cüneyd-i Bağdadi gibi isimlerden etkilenmiştir. Ancak, tasavvufi düşünceleri ve özellikle "Enel Hak" sözü, zamanla İslam âlimleri arasında büyük tartışmalara yol açmıştır.

ÖĞRETİLERİ VE DÜŞÜNCELERİ

Hallacı Mansur'un öğretileri, daha çok vahdet-i vücut (varlık birliği) felsefesi etrafında şekillenmiştir. Bu düşünceye göre, evrende var olan her şey, tek bir varlığın, yani Allah'ın yansımasıdır. Hallacı Mansur, Allah'ın varlığının insanın iç dünyasında da hissedilebileceğine inanmış ve bunu ifade etmek için "Enel Hak" demiştir. Bu ifade, dönemin İslam otoriteleri tarafından küfür olarak değerlendirilmiştir.

HALLACI MANSUR NASIL ÖLDÜ?

Hallacı Mansur, tasavvufi görüşleri ve özellikle "Enel Hak" ifadesi nedeniyle büyük bir tepki çekmiştir. 922 yılında Abbasi Halifesi el-Muktedir'in emriyle tutuklanmış ve Bağdat'ta yargılanmıştır. Hallacı Mansur, yaptığı savunmalarda görüşlerinin tasavvufi anlamlarını açıklamaya çalışsa da, mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır.

İnfaz: Hallacı Mansur, Bağdat'ta halka açık bir alanda işkenceyle öldürülmüştür. Önce kırbaçlanmış, ardından uzuvları kesilerek infaz edilmiştir. En sonunda idam edilerek cansız bedeni yakılmış ve külleri Dicle Nehri'ne atılmıştır.

Hallacı Mansur'un trajik ölümü, İslam dünyasında derin izler bırakmış ve onun mistik öğretileri yüzyıllar boyunca tartışılmaya devam etmiştir. Eserleri ve düşünceleri, hem tasavvuf çevrelerinde hem de İslam düşünce tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

HALLACI MANSUR KİTAPLARI

Tavsin

Divan

Ta’Sînû’l Ezel ve’l-Cevherû’l-Ekber ve’ş-Şeceretû’n-Nûr’iyye

Editör: Mahmut Beyaz