Konu hakkında AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 06.02.2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilimizde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedelerimiz için 1 (bir) günlük ek süre verilecektir. Başvurular 26.03.2024 saat 00.01 de başlayıp, 26.03.2024 saat 23.59 da sona erecektir.

81 ildeki AFAD İl Müdürlüklerimizden başvuru yapılabilecektir.

Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD İl Müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecektir.

 
TALEP  EKİNDE VERİLECEK BELGELER

Tapu Senedi Fotokopisi
Tapu ve emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı

Köy muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi
Elektrik ve su abonelik belgesi
Evli evlatlar, Yerleşim Yeri Belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesi
Cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılarda, hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa vb. Tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait ilgili belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği.

Editör: Çağatay Gedik