Orman İşletme Müdürlüğü Çardak Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 103, 104, 105 No’lu Bölme İçerisinde kalan Adatepe Konaklamalı Orman parkı yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “ Orman parkı Yönetmelik’in ilgili maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek. 20 yıllığına kiralanacak olan işletmenin bir yıllık ücreti 110 bin 700 TL olarak belirlendi.

 

Editör: Melisa Türkmen