Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Türkiye'nin ekonomik yapısını, iş dünyasıyla fikir birliği içinde güçlendirmek istediklerini söyledi.

Tüm paydaşlarıyla sanayi ve ticaret temsilcilerinin, ekonomi alanında hayata geçirilen reformların her zaman mutfağında yer aldığına işaret eden Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde de iş dünyasının temsilcileriyle doğrudan fikir alış verişinde bulunmakta fayda gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, çalışan kesimi temsil eden sendikalarla da OVP öncesi benzer bir istişare sürecini yapmayı planladıklarını belirterek, böylelikle eylülde kamuoyuyla paylaşılması planlanan OVP, ardından 12’nci Kalkınma Planı ve Merkezi Yönetim Bütçe süreçlerine, özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin, yönetişim anlayışı içinde yansımış olacağını kaydetti.

"İş dünyasının önünü açmaya devam edeceğiz"

Bu yılı geçen seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, turizmde yine olumlu bir yıl beklediklerini kaydetti.

Yılmaz, fiyat istikrarıyla birlikte makrofinansal istikrarın da artarak devamı için çalışmayı sürdürdüklerini anlatarak, kredi risk primini içeren 5 yıllık CDS priminin, 21 Temmuz itibarıyla bir önceki yıla göre 418 baz puan gerileyerek 447 baz puan olduğunu söyledi.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikalarını destekleyen adımlara da devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, KOBİ'leri ve girişimcileri önceleyerek toplam kredi büyüklüğü 250 milyar lirayı bulan 14 farklı hazine destekli Kredi Garanti Fonu paketini açıkladıklarını, selektif kredi politikasını destekleyecek şekilde, kredilerin tüketimden ziyade üretime, yatırıma ve ihracata yönelmesini sağlamak üzere tüketici kredilerinde ilave makro ihtiyati tedbirler aldıklarını ifade etti.

Yılmaz,"Serbest piyasa kuralları içinde israfı önleyici, tasarrufları güçlendirici, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin insan kaynağı, lojistik ve alt yapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş dünyasının önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısında Gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısında

-AA