Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait olan Kavlaklı Mahallesi 10019 ada 3 nolu parselde kayıtlı 700,60 m² yüzölçümlü tam parsel Belediye adına kayıtlı olup 13/11/2023 tarihli ve 2023/674 sayılı Belediyemiz Encümen Kararına istinaden satılacak.

1.      İhalesi 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14:10 'de, ‘Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş’ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca ''Açık Arttırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

2.      İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.802.400,00 TL (İki milyon sekiz yüz iki bin dört yüz Lira.) Geçici Teminat Bedeli 84.072,00 TL (Seksen dört bin yetmiş iki Lira) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

3.      Söz konusu parsel imar planında E=0.50 Yençok=2 kat olarak tanımlanmakta olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine; Gelişme Konut Alanları minimum parsel büyüklüğü 700,00 m² olup çekme katı, çatı katı ve çatı arası piyes yapılmaz. Beşik çatı katı ve kısmi teras çatı yapılmaz. Kırma çatıda çatı eğimi saçak ucundan başlatılacak olup parapet yapılamaz. Söz konusu taşınmazın bulunduğu konum şehrin gelişmekte olan EXPO uygulama alanı yakınlarında müstakil villaların yapılabileceği bölgededir.

4.      Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

5.      İhale ile ilgili tüm masraflar (Karar Pulu binde 5,69, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

6.      İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 200,00 TL (İki Yüz Lira) + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 1.402,00 TL (Bin dört yüz iki lira) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Emlak İstimlak Servisinden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

7.      İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 06 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Çağlayancerit Belediyespor gövde gösterisi yaptı Çağlayancerit Belediyespor gövde gösterisi yaptı

Haber: Melisa Türkmen