Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Aslanbey Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Aslanbey Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebli yapılmış sayılacağı ilan olunur.

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ.

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi

Kodu

Vergi

Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı  

Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme

 Zammı Toplamı

Ceza

Toplamı

Toplam Borç

3020332210

41497821310

AYHAN DOĞAN

NECİP FAZIL MAH. 50002. SK. Kapı No:15 Daire No:18 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ

201801201812

4410

4410

2019100266aQk0000005

2019100214aQs0000112

18.459,40 TL

0,00 TL

0,00 TL

18.459,40 TL

3020332210

41497821310

AYHAN DOĞAN

NECİP FAZIL MAH. 50002. SK. Kapı No:15 Daire No:18 Tel: ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ

201801201812

4418

4418

2019100266aQk0000005

2019100214aQs0000109

16.831,97 TL

0,00 TL

0,00 TL

16.831,97 TL

6100255562

47737159700

MEHMET EZEL

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201810201810

0015

0015

2019020666aQn0000003

2019020614aQv0000031

17.588,43 TL

0,00 TL

0,00 TL

17.588,43 TL

6100255562

47737159700

MEHMET EZEL

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201811201811

0015

0015

2019020666aQn0000003

2019020614aQv0000025

67.570,53 TL

0,00 TL

0,00 TL

67.570,53 TL

6100255562

47737159700

MEHMET EZEL

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201801201812

9000

9000

2019020666aQn0000003

2019020614aQv0000023

22.918,50 TL

0,00 TL

0,00 TL

22.918,50 TL

6100255562

47737159700

MEHMET EZEL

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201804201804

0015

0015

2019020666aQn0000003

2019020614aQv0000036

54.487,57 TL

0,00 TL

0,00 TL

54.487,57 TL

7450321406

SERTAN SARAYLI

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201810201810

9338

9338

2023011766aQo0000009

2023011714aQw0000095

25.098,00 TL

0,00 TL

0,00 TL

25.098,00 TL

7450321406

SERTAN SARAYLI

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201701201712

9060

9060

2023011766aQo0000009

2023011714aQw0000097

28.404,37 TL

0,00 TL

0,00 TL

28.404,37 TL

8820264641

19535098246

SERPİL HAYIRLI

KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR

201401201412

0001

0001

2019062666aQp0000475

2019061614aQx0000247

12.130,70 TL

0,00 TL

0,00 TL

12.130,70 TL

#ilangovtr Basın No ILN01924952