Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Afşin Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve  müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan  tarihinden itibaren bir ay içerisinde Afşin Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 
Vergi No TC Kimlik
No
Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi
Dönemi
Ana
Vergi
Kodu
Vergi
Kodu
Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı
Borcu
Toplamı
230895624
33782071258
YILMAZ AKGÜÇ BELİRSİZ 01/2022-01/2022 9004 9004 2023092766ev30000064 2022111914ev30000291 37.660,00
800572078
29435215742
DÖNDÜ ARPACI BELİRSİZ 06/2023-06/2023 9166 9166 2024022166ev30000001 2024022114ev30000001 53.637,00
2980087654
15215690076
BAYRAM DİNÇ BELİRSİZ 05/2018-05/2018 9080 9080 2023110766ev50000002 2023110714ev50000003 24.868,75
2980087654
15215690076
BAYRAM DİNÇ BELİRSİZ 12/2016-12/2016 15 15 2023110766ev50000003 2023110714ev50000018 21.262,50
4690500202
31220156000
HALİL İBRAHİM IZGIN BELİRSİZ 12/2022-12/2022 15 15 2024022166ev70000001 2024022114ev70000002 89.461,17
4990401120
37102959882
NİHAYET KAPU BELİRSİZ 09/2022-09/2022 9166 9166 2023122866ev70000017 2023122866ev70000017 18.919,15
6770570249
29429216410
HASAN ÖZDEMİR BELİRSİZ 03/2022-03/2022 9004 9004 2023111166ev90000093 2022111914ev90000272 81.716,70
7460075883
7460075883
ZEKERİYA SARI BELİRSİZ 12/2018-12/2018 15 15 2023111166evA0000043 2022121514evA0000006 65.385,32
8790941361
8790941361
TALİP TÜRKMEN BELİRSİZ 05/2022-05/2022 9004 9004 2023111166evB0000049 2022111914evB0000118 58.540,00
İLAN TAKİP NO:20240223-TKP-090131
07.03.2024
İbrahim ABANOZ
Vergi Dairesi Müdürü

#ilangovtr Basın No ILN01999974