Mardin Artuklu Üniversitesi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay, 8-9 Ekim’de Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya ülke genelinden akademisyen ve medrese âlimleri katılırken, Kahramanmaraş’tan ise Ülfet Vakfı Kurucu Başkanı Üstat Şeyh Abdullah Taylan katılım sağladı. Hayatını ilim, irfan ve talebe yetiştirmeye adamış Ülfet Vakfı Kurucu Başkanı Şeyh Abdullah Taylan’ında konuşmacılar arasında yer aldığı çalıştayda, sahasında çok kıymetli çalışmalar yürüten ülkenin saygın müderris ve akademisyenleri iki gün boyunca önemli tespit ve önerilerde bulundular. Çalıştayda medrese- akademi- muhteva- amaç ve müfredat konularına değinildi.

WhatsApp Image 2022-10-11 at 15.07.15 (5)

ASRIN İHTİYACI HİKMETİN PEŞİNDE MİSYONUNU BİLEN İNSAN MODELİDİR

Şeyh Abdullah Taylan’ın çalıştay tebliğinden bazı kesitler: “Medresede esas -Lâ tüzekkû enfusekum- sırrı gereği nefisleri öne atmadan çalışma yürütmektir. Dolayısıyla ben meselenin irfan ve hikmet boyutuna eğilmek isterim. İfade etmek gerekir ki bu bahsi geçen konular bir misyona hizmet etmelidir. Misyonumuz Kuran’da beyan edildiği üzere insanlar arasında çıkmış en hayırlı toplum olarak EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKER’dir. “Helallar apaçık, haramlar apaçıktır “ hadisi mucibince ilahiyat ve medrese olarak sorumluyuz. İrfan ve hikmet dairesinde insanın bu misyonu üstlenmesinde sorumluluk söz konusudur. Zira insan fesahat, beyan ve lisanın kendisinde buluştuğu bir varlıktır. Kuran’da birçok surede bu özellikler ile insan mahlûkat içerisinde temayüz eder. Bu hususta insan kalem ve ayna ile tüm mahlukatlardan ayrı düşer kanaatindeyim, zira ‘İnsan kalem ile meramını ifade eder, ayna ile ayıbını müşahede eder kendisine çeki düzen verir’ dolayısıyla insan misyonunu bilmelidir. Medreselerde tam bu noktada Arapça baş harfleriyle söylemek gerekirse ‘dört ayn’ üzere terkiz edilmiştir. Bunlar; Adem, Alem, Âlim ve Âlemdir. Adem, yani hiç bir şeyken ilim yolculuğuna çıkıp ilimle süslenip âlem olmak, buradan da eğitim yolculuğu neticesinde âlim olmak ve âlem ile buluşmak. O halde İlahiyat Fakültesi olsun medreseler olsun,  artık cihanşümul nitelikte şahsiyetler yetiştirmekle bu misyonu tamamlamalı, neticelendirmeliyiz. Yani hikmet meselesine odaklanılmalıdır. Bu kurumlar diploma ve icazet vermekle iktifa etmemelidir. Hülasa ‘öze dönüş’ şarttır. 1400 yılı geçkin tarihe bakıldığında ulemanın yakaladığı misyonu yaşadığımız onca zengin materyal ve imkân çerçevesinde tesis etme zarureti, hikmetin peşine düşmek elzemdir.

WhatsApp Image 2022-10-11 at 15.07.16

HİKMETSİZ BİR İLİM VE ÂLİM MİSYONUNU TAMAMLAYAMAMIŞ DEMEKTİR

Adem’den Aleme, Alem’den Âlime dönüşüm bu gün gayet sağlanmaktadır. Ancak bu noktada Âlim’den Âleme dönüşüm noktasında tıkanıklık söz konusudur. Bu aşamayı geçmenin yolu yaptığımız işleri bir birimizin halk tabiri ile gözüne sokmadan işbirliği içinde yürütmek, biri birine meydan okumak yerine misyonumuza yönelmektir. Bir birimizi mütemmim çalışmalar ile verilen emeklerin semeresini bu asra ulaştırmaktır. Dünya- ahiret güzelliğini bütünleyen bir ruh ve ahirette ki mead ( hesaba çekilme korkusuyla) ihsan-murakabe ölçüsüyle yol almamız elzemdir. İnsanın yer yüzünde ki vazifesi istihlaf , istimar ve isti’bad’tır. İstihlaf, insanın halifeliğinin akıl ile istimar, insanın yer yüzünü imar edişinin nefis-arzuları ile sağlanacağı anlamına gelir. İşte son madde İsti’bad, yaratıcıya kullukta kalp can alıcı noktadır. Yani istihlaf ve istimar, isti’batta yoğrulmalıdır ki akıl azgınlaştırmasın, nefis saptırmasın ve kalp ile insan dizginlensin. Maalesef bu gün kalbin devreden çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Süratle kadim medrese geleneğinde mevcut şu beş esasa sarılmalıyız; İtikad, ilim, amel, uhuvvet ve ihlas. O halde itikatte ihlas, ilimde ihlas, amelde İhlas, uhuvvette ihlas vazgeçilmezimiz olsun. Başarı ihlas ile öze dönüştedir. Süte su katılmasına müsaade etmeyelim. “ Şeklinde tebliğini sunan Şeyh Abdullah Taylan bir birinden değerli sunumları için katılımcılara teşekkür ve dua ile konuşmalarını tamamladılar.”WhatsApp Image 2022-10-11 at 15.07.15 (2)WhatsApp Image 2022-10-11 at 15.07.16 (1)