Kahramanmaraş Belediye Teşkilatı'nın köklü tarihi, 1870 yılında kuruluşuyla başlar ve şehrin ilk Belediye Başkanı Kazancızade Sadi Efendi'nin liderliğinde şekillenmeye başlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise 1922-1925 yılları arasında Lütfi Köker belediye başkanlığı görevini üstlenmiştir. Kahramanmaraş'ın ilk bağımsız belediye binası, 1926 yılında dönemin belediye başkanı Tevfik Kadıoğlu'nun öncülüğünde, Belediye Çarşısı ile Hatuniye Camii arasında kalan bir sokakta inşa edilmiştir.

A421Fa2F48D1E8C13F6A3290957Fe9Abf508141D

Daha sonraları, başlangıçta otel olarak kullanılan ve sonra belediye binasına çevrilen bina, 1978'den 2008 yılına kadar belediyenin faaliyetlerine ev sahipliği yapmıştır. 17 Mayıs 2010 tarihinde ise Kahramanmaraş Belediyesi, yeni ve modern bir binaya taşınarak bu tarihi yapıyı geride bırakmıştır.

Bir diğer önemli gelişme, 12 Kasım 2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6360 sayılı Kanun ile gerçekleşmiştir.

Bu kanunla birlikte Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmüş, böylece şehrin yönetim yapısı daha da genişletilmiştir. Bu dönüşüm, Kahramanmaraş'ın büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacak yeni imkanlar sunmuştur. Kahramanmaraş, tarihi mirası ve sürekli evrim geçiren yönetim yapısıyla geleceğe umutla bakmaktadır.

Kaynak: RIDVAN GÖKÇE