Dönemin ticaret hayatını şekillendiren boyahane, kirişhane, tabakhane ve macunhane gibi işletmelerin varlığı, şehrin ekonomik çeşitliliğini ve üretim kapasitesini gözler önüne seriyor.

EN ÖNEMLİ YAPILAR ARASINDA BİR BEDESTEN VE KERVANSARAY BULUNUYOR

Şehrin ticaretini canlandıran en önemli yapılar arasında bir bedesten ve kervansaray bulunuyor. Bu iki yapı, Maraş'ın hem yerel hem de uluslararası ticarette önemli bir rol oynadığını kanıtlıyor. Etrafındaki verimli topraklarda üretilen tarım ürünleri, Maraş pazarlarında alıcılarını bulurken, özellikle pamuklu üretimi şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

İŞLENMİŞ ABA, ALACA VE BEZ ÜRETİMİ

Dokumacılık sektörü de hızla gelişmekte; işlenmiş aba, alaca ve bez üretimi şehrin önde gelen sanayi dallarından biri haline gelmiştir. Dericilik ise Maraş'ın diğer önemli iş kollarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Maraş'ın 16. yüzyıldaki bu ekonomik canlanması, şehrin tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik açıdan da zengin bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzde bile bu tarihi miras, Maraş'ın kültürel ve ekonomik kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Editör: Çağatay Gedik