1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun yıldönümünde düzenlenen etkinlikler, her yıl Türkiye’nin denizcilik alanında elde ettiği bağımsızlığını anmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin deniz taşımacılığı ve liman hizmetlerinde yabancı bağımlılığından kurtulmasını simgeliyor. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman ve benzeri yerlerde, makine,  hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Kanun sayesinde, Türkiye açısından ekonomide de  denizcilik adına büyük bir adım oluyor. 1935 yılından bu yana kutlanan Kabotaj Bayramı, 2007 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı adını alarak daha geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Denizcilik sektörü için önemli adım olan Kabotaj Kanunu’nu kapsamında düzenlenen etkinlikler, Türkiye’nin denizcilik alanındaki geleceğine ışık tutuyor.

Editör: Didem Kayabaşı