T.C.
    KAHRAMANMARAŞ
    1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2023/27-Ceza Dava Dosyası


İLAN
    

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ercan ve Filiz oğlu 01.08.1996 D.lu K.Maraş ili Onikişubat ilçesi Köşürge nüf. kayıtlı olan MEHMET ŞAN hakkında Silahla Kasten Yaralama suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 03/10/2023 tarih ve 2023/27 Esas, 2023/398 Karar sayılı ilamı ile sanığın 2 ay 24 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
               Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.  
  İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.   08.12.2023
 

#ilangovtr Basın No ILN01948778