banner117

DİN VE MEDENİYETE KÖKLÜ BİR YAKLAŞIM

Din insan ruhunun en onulmaz meselesi olan beka sorununa inandırıcı bir çözüm sunar ve ona Allah ın rahmet ve mağfiretini hatırlatır.Arzu ve isteklere bir son düşünmek mümkün mü?İnsan kendi varlığından hareket ederek sonsuz dünyaların eşiklerine ulaşır.

Din içerdiği zengin anlatım biçimlerinden dolayı insanoğlunu baştan beri kendine bağlamış ,ferdi ve içtimai mutluluğu bulmasında inançla yardımcı olmuştur.Bu sayede şüphenin ruh kemiren törpüsünden kurtularak iç huzur sağlanmış dünya dengeleri yerli yerine oturmuştur.Allaha imana giden yol;ilgi,şüphe,zan,inanç ve iman evrelerinden geçer ve bu da ehil bir insan rehberliğinde yapılmazsa insan da onulmaz yaralar açar.İnsan da meydana gelen bu değişim acaba toplumlarda nasıl olur?Fertlerde ve cemiyetlerde Allaha bağlanma ve dine duyulan ihtiyaç zaman zaman zayıflamıştır bunda da insanların dünya ile olan ilgileri çok önemli etken olmuş maddecilik cereyanlarının önü arkası kesilmez olmuştur.İçinde bulunduğumuz yüzyıl da islam ümmeti bu fikir anaforundan neler çekti neler.

Din ile medeniyet arasında bir bağ kurulması elzem mi?

Maddi eğemenliğin arttığı zamanlarda öncelikle ahlak ve ona bağlı değerler sistemi bozulmuş bu durum iş ahlakı ve üretimi de etkilemiştir.Ümitsizlik,sefalet bataklığı artınca kurtuluş hep dinde aranmış fakat dine ulaşmak hiç de kolay olmamıştır.Zamanla değişen dindarlık algıları geleneksel yapı da derin tahribat oluştururken teknoloji ve eşya arasındaki din bağı önemsiz hale getirilmiş bu durum doğru anlayışları ötelemiştir.

Medeniyet;sanıldığı gibi ilim,edebiyat,güzel sanatlar,sanayi ve teknik,kültür den ibaret değildir.Bunlar ancak medeniyetin netice ve görünüşleridir.Maddi ve teknik yönden gelişen milletler topluluğu ,insani yönden medenileşmemiş olabilir.Gerçek,hakikat ve değer bağlamında insan kendi sorunlarına cevap bulamadıktan sonra mutlak olana yol bulmak mümkün olamayacaktır.Şu sorulara verilecek cevaplar önemli;birmedeniyet hayatı nasıl anlıyor?Ruha maddeye ne gözle bakıyor?Dünyayı nasıl bir gözle görüyor?İnsan a nasıl bir değer biçiyor?Mutllu bir yaşam için insana nasıl bir manevi terbiye veriyor?İnsanın diğer insanlarla ,toplumla ve devletle olan alakası nasıl ayarlanmıştır?Bu dediklerimden şu sonuçları çıkarmak çıkartıyorum.Bir medeniyeti meydana getiren unsurlar şunlar olmadır.

1-Dünya görüşü

2-Fertlere verdiği terbiye ve kazandırdığı davranışlar

3-Hayat anlayışı ve hedefler

4-Temel inanç ve fikirler

5-Toplumsal,hukuki ve fikri nizam.

İslam dini insanlığın bu sorunlarına hep doğru cevap verdi ve bizi bu güne kadar getirdi yarınların kurulması içinde can suyu olmaya devam ediyor.

YORUM EKLE