banner263

Saçaklızade mahallesine okul yapılacak

Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi’ne 32 derslikli ilkokul yapılması için ilana çıkıldı.

Saçaklızade mahallesine okul yapılacak

Yaklaşık 9 bin nüfusun yaşadığı ve okul eksikliği büyük oranda hissedilen Saçaklızade Mahallesi’ne ilkokul yapımı için düğmeye basıldı. Saçaklızade Mahallesi’ne yapılacak okul için ilana çıkan Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 32 derslikli İlkokulun yapım işi için en uygun firmayı bulabilmek üzere ihale gerçekleştirecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye teklifler 9 Mayıs Pazartesi saat 10.00’na kadar verilebilecek.3 katlı inşa edilecek okulun yapım süresi yer tesliminden itibaren 550 takvim günü.

KRİTERLER!

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ O MAHALLEYE GENÇLİK VE MAHALLE KONAĞI YAPACAK

Bu arada Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı da Sümer Mahallesi’ne Gençlik ve Mahalle Konağı yaptıracak.
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sümer Mahallesi’ne Gençlik ve Mahalle Konağı yapacak en uygun şirketi bulabilmek için ihale gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yayımlanan ilanda ihalenin açık ihale usulüyle yapılacağını ve tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağına bildirildi. İhalenin ise 19 Nisan Salı günü saat 10.00’da yapılacağı belirtilen ilanda, konağın yapım süresinin ise yer tesliminden itibaren 120 takvim günü olduğu açıklandı.

Abdulsamet İspir
 

Furkan Karayılan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER