ALCI; ‘AF BİZİ GÜÇLENDİRECEK, DENGELERİ DEĞİŞTİRECEKTİR!’

İçmimarları kapsayan geçmişe dönük üyelik aidatları affının başladığını anlatan TMMOB İçmimarlar Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hanifi Edip Alcı, “63 üniversitedeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun yaklaşık 60 bin içmimarın meslek odamıza kayıt yaptırarak sahip çıkması, TMMOB’nin içerisinde ve diğer kurumların nezdinde daha güçlü olmamızı sağlayacak, dengeleri değiştirecektir” dedi.

ALCI; ‘AF BİZİ GÜÇLENDİRECEK, DENGELERİ DEĞİŞTİRECEKTİR!’

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan deprem felaketleri, yapıya verilmesi gereken önemi bir kez daha ortaya koyarken, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin getirdiği dinamiklerin de etkisiyle yaşanan her türlü mekânın, fonksiyonel ve estetik bir şekilde doğru maliyetlerle yapılmasının gerekliliği de günümüzde büyük bir gerçek olarak insanların hayatında yerini alıyor. Son yıllarda tasarıma verilen önem, mobilyadan aydınlatmaya, aksesuardan modaya kadar olan her alada kendisini gösterirken, bu noktada içmimarlara ve tasarımcılara duyulan gereksinim de her geçen gün artıyor. Bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görev olan içmimarlıkta meslek mensuplarının denetimi görevi ilgili yasalarla odalara verilmişti. TMMOB İçmimarlar Odası, içmimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet veriyor. Bu kapsamda sorumluluk üstlenen TMMOB İçmimarlar Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hanifi Edip Alcı da başarılı çalışmalarıyla meslek mensuplarına hizmet veriyor. İçmimarlık mesleğini gazetemize anlatan Alcı, Türkiye’de içmimarların güç birliği yapması gerektiğinin altını çizerek, İçmimarları kapsayan geçmişe dönük üyelik aidatları affının başladığının müjdesini verdi.

“AVRUPA’DA ÇOK ÖNEMLİ AMA...”

Avrupa ülkelerinde içmimarlık mesleğinin daha önemli olduğuna dikkat çeken Alcı, “Meslek Odası gücünü üyelerinden alır. Etkin bir örgütlenme için bilinçlenmemiz ve meslek odamıza sahip çıkmamız şarttır. Haklarımızın daha iyi korunması ve devlet bürokrasisinde daha etkin rol alabilmenin yolu, Kamuda ve Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, İçmimarlar odası çatısı altında güç birliği yapmasından geçmektedir. Bunu başarabilen meslek gruplarının, gücünü her zaman görmekteyiz. Her hukuksal düzenlemenin içinde yer almakta, etki sahibi olmaktadırlar. İçmimarların çok iyi örgütlendiği, meslek odalarına sahip çıktığı, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda vb. gibi Avrupa ülkelerinde içmimarlık en önemli mesleklerden iken, her alanda imza yetkisi var iken, ülkemiz içine düşülen vahametin sorumluluğunu kendimizde aramalıyız” dedi.

“İHLAL EDENLERİN YANINDA RENCİDE EDEN ÜCRETLERLE...”

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin 2005 yılında Anayasadan gelen yetkisi ile aldığı karar sonucu, İçmimarlık yetki alanını mimarlık yetki alanından çıkardığına değinen Alcı,  Mimarın içmimarlıkla ilgili tüm yetkileri, içmimarlara geçmiştir. Mimarlar Odası bu karara karşı çıkmış ve dava açmıştır. Açılan dava lehimize sonuçlanmış ve haklılığımız tescillenmiştir. Bu karara rağmen meslek alanımızın neredeyse yüzde 99’u farklı meslek disiplinleri tarafından ihlal edilmektedir. Bizler, meslek alanımızı kurtarmaya çalışmak, örgütlenmek yerine, alanımızı ihlal edenlerin yanında rencide edici ücretlerle çalışmaktayız. Oysaki iç mimari proje üretme yetkisi, Odamızın belirlediği ücreti alması şartıyla, sadece Odamıza kayıtlı büro tescil belgesi sahibi İçmimarlarındır” ifadelerini kullandı.

“İÇMİMARLAR ODAMIZA SAHİP ÇIKMIYORUZ”

Türkiye’de içmimarların odalarına sahip çıkmadığını dile getiren Alcı, “Anayasamızın 135. Maddesine göre meslek odasına üye olunması yasal zorunluluktur. İçmimarlık faaliyeti, bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakın ilgili bir görevdir. İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 33. Maddesinde der ki “ Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları, mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” Ülkemizde Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinden mezun meslek mensupları, Meslek Odalarına üye olup, güçlerine güç katarken, biz içmimarlar meslek odamıza sahip çıkmıyoruz” şeklinde konuştu.

“MESLEK ODANIZA KAYIT YAPTIRARAK DESTEK ÇIKIN”

63 üniversitedeki İçmimarlık/İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun yaklaşık 60 bin içmimarın meslek odasına kayıt yaptırarak sahip çıkmasının önemli olduğuna değinen Alcı, “TMMOB’nin içerisinde ve diğer kurumların nezdinde daha güçlü olmamızı sağlayacak, dengeleri değiştirecektir. İçmimarları, İnsan Hakları Evrensel beyannamesinden, Anayasamıza, Kanunlara, Yönetmeliklere ve Mahkeme kararlarına varıncaya kadar, pek çok alanda çok ciddi hakları var. Fakat mevcut durumda birçok meslektaşımızın, hukuki haklarından haberi yoktur. Anayasamızın 135. Maddesi, Mühendislik Mimarlık hakkındaki kanun, TMMOB kanunu, ayrıca TMMOB’nin Anayasadan gelen yetkisine istinaden yapmış olduğu düzenleme ile 2005 yılında TMMOB Mimarlık hizmetleri içerisinden Mimarı iç mekan düzenleme hizmetlerini çıkartmış bu yetkiyi içmimarlara vermiştir. İçmimarlar Odasına kayıtlı, Büro tescil Belgesi sahibi her içmimarın imza yetkisi vardır. En büyük sorun her yıl belediyelere sunulan binlerce mimarı projenin içerisindeki iç mekan düzenlemelerinin hukuka aykırı olarak mimarlara icra edilmesi, içmimarların projeye dahil edilmemesidir. Bu sorun içmimarların müellif olma hakkını da engellemektedir” dedi. .

“AFTAN YARARLANIN VE LÜTFEN ÜYE OLUN”

Geçmişe dönük üyelik aidatları noktasında af çıktığını anlatan Alcı, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Bu projelerin her birinde içmimarlar yer alsaydı, eser hakkına sahip olacak, yapılacak değişikliklerde 70 yıl boyunca para kazanma hakkı olabilecekti. Fakat mesleğimize ve meslek odamıza, sahip çıkamadığımız için halen meslek alanımız işgali edilmeye devam ediyor. Bu projeleri mahkemelerde durdurabilmek için, bilinçli olmamız, Meslek Odamıza üye olmamız ve meslek alanımıza sahip çıkmamız şarttır. 1 Ekim – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında aftan yararlanarak üye olursanız, mezuniyet yılından itibaren ödemeniz gereken aidattan muaf olacaksınız ve Anayasal bir zorunluluğu yerine getirmiş olacaksınız. Yılda sadece 180 TL ile meslek odanıza ve odanın yürütmekte olduğu çalışmalara destek sağlayacaksınız. Af sürecinde mesleğimiz için İçmimarlar Odasına üye olursanız hepimiz birlikte meslek onurumuzu koruyacağız ve hak ettiğimiz bir yaşam için birlikte mücadele edeceğiz.”

(Haber: Ahmet Güneçıkan)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER