Yasak Av’da yakalanan malzemeler için ihale yapılıyor

Yasak Av’da yakalanan malzemeler için ihale yapılıyor

Kahramanmaraş genelinde Kaçak Av’da kullanıldığı tespit edilen 4 otomobil ve 2 adet Kamyonet’in Pazarlık usulü ile Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğünce 22 Ekim 2015 tarihinde satış ihalesi yapılacaktır.

Kara Avcılığı Kanununa muhalefet nedeniyle Mülkiyeti Kamuya geçirilen taşınır malların pazarlık usulü ile İl Şube Müdürlüğü(Hacı Bayram Veli Mah. Sait Zarifoğlu Bulvarı No:221) Komisyon huzurunda Şube Müdürlüğünce Toplantı Salonunda satışları yapılacaktır. İhale gününden bir gün önce(21 Ekim), Kamyonetler Şube Müdürlüğü İdari binası bahçesinde, otomobiller ise Elbistan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şefliği idare binası bahçesinde teşhir edilecektir.

Yapılan ihaleye katılmak için gerekli kriterler ise şu; İkametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istenen taşınır mala ait geçici teminat makbuzu ve ya banka teminat mektupları ile ihale şartnamesini imzalayarak ihale günü en geç saat 13.30’ a kadar idareye verilecektir. İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır. -Araçlar 2. El olup bütün tamir bakım masrafları alıcıya aittir. Araçların Emniyet Müdürlüğünce trafik kaydı silindiği için plaka çıkarma, yeniden ruhsatlandırma, muayenesi, vergiler vb. işlemler alıcıya aittir. -Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile Araçlardan %3 oranında geçici teminat alınacaktır. -İhalede satın alınmak istenen taşınır mala ait geçici teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyenlerin Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı hesabı olan TC Ziraat Bankası Kahramanmaraş Merkez Şubesi TR060001000198573732595001 no’lu hesaba yatırarak dekontu verilebilir.
Erdi İşbilir/ Elbistan Muhabiri

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER