SGK prim, KYK ve vergi borçları yapılandırması kabul edildi!

TBMM Genel Kurul'unda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken ilk 10 madde kabul edildi. Vatandaşlar hangi borçlara yapılandırma yapılıyor, hangi cezalar yapılandırma kapsamına girmiyor araştırmaya başladı.

SGK prim, KYK ve vergi borçları yapılandırması kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda devam eden İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde kabul edilen maddeler merakla bekleniyordu. Yapılan görüşmelerde kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Görüşmeler devam ederken vatandaşlar hangi maddelerin kabul edildiğini, hangi borçlar yapılandırılacağını araştırmaya başladı. Bazı cezalar ise yapılandırma kapsamına alınmayacak. Hangi cezalara yapılandırma yapılmıyor araştıran vatandaşlarımıza Kovid-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak tütün kullanımı gibi bazı cezaların yapılandırması olmayacağını belirtelim. İşte yapılandırma yapılan borçlar listesi...
 

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

TBMM görüşmeleri devam ederken vatandaşlar hangi borçlara yapılandırma yapılıyor araştırmasına devam ediyor. SGK prim borçlarından vergi borçlarına ve KYK borçlarına kadar birçok alanda borçlara yapılandırma yapılıyor. TESK, KOSGEB, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumlara borcu olanların bazı borçları da yapılandırma kapsamına giriyor. İdari para cezaları ve trafik cezaları da dahil birçok borç yapılandırılacak. Yapılandırma 18 taksitte ödenebilecek. Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Gelir Vergisi, KYK borçları, Katma Değer Vergisi (KDV), , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da yapılandırmaya dahil olacak... Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara da indirim yapılacak. Peki hangi borçlara yapılandırma imkanı veriliyor? İşte yapılandırma yapılacak borçlar listesi!
 

YAPILANDIRMA YAPILACAK BORÇLAR LİSTESİ!

Binlerce vatandaşın beklediği KYK borcu yapılandırma hakkında gelişmeler yaşandı. SGK prim yapılandırma ne zaman başlayacak, vergi yapılandırma nasıl olacak merak ediliyordu. Özellikle vergi borcu yapılandırma hesaplama araştırılırken bu gece TBMM'den haber geldi. İşte yapılandırma yapılacak borçlar...
 

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.
 

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak. Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

YAPILANDIRMADAN ÇİFTÇİ VE ORMAN KÖYLÜLERİ DE FAYDALANABİLECEK

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek. Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 13:21

Kübra Şimşir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER