İş veren ve iş arayanlar fuarda buluştu

İş veren ve iş arayanlar fuarda buluştu

İŞKUR tarafından düzenlenen Kahramanmaraş 3. İnsan Kaynakları ve İstihdamı Fuarı (KAMİF) Onikişubat İlçesi sınırlarında yer alan Osman Sayın Spor Salonu’nda açıldı.

İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren fuara; kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, işçi arayan firmalar, şirketler, iş arayanlar vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Ali Yüce kürsüye gelerek fuarın geleneksel hale getirildiğini söyledi. Organizasyon hakkında bilgiler veren Yüce, yapılan organizasyonda amacın, gençlerin iş gücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi sağlamak ve daha birçok konuda destek olmak olduğunu belirtti. Fuarın Kahramanmaraş’ta 3’cü kez gerçekleştiğini hatırlatan Yüce şöyle konuştu:

“Her yıl geleneksel olarak tekrarlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ildeki işletme sahipleri kamu kurum ve kuruluşları STK’lar ve üniversite, meslek lisesi öğrencileri, mezun durumda ki lise ve üniversite öğrencileri, çalışma ve il kurumu müdürlüğüne bağlı işsizler, dezavantajlı gruplara ulaşmayı bu fuarla hedefliyoruz.”

İŞ VEREN VE İŞ ARAYAN BU FUARDA BULUŞUYOR
Fuarı işverenler açısında da değerlendiren Yüce gelişen Kahramanmaraş sanayinde işverenlerin ihtiyaç duydukları ve bulmakta güçlük çektikleri meslekler konusunda farkındalık yaratarak kısa ve uzun vadede iş gücü kaynaklarının ihtiyaçlarının karşılanması planlandığını söyleyerek şöyle konuştu: “Potansiyel iş gücü ile doğrudan iletişim kurma, iş görüşmesi yapmak firma insan kaynakları politikaları hakkında bireyleri bilgilendirmek fuar tanıtım araçları ile geniş kitleleri insan kaynaklarını duyurmak üzere fuar düzenlendi.”

Yüce İş arayanlar açısından beklenen faydaları şöyle sıraladı: “Gençlere işgücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, iş becerileri kazandırmak rehberlik etmek. Kariyer planlarında onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Engellilerin iş gücü piyasasına katılımın kolaylaştırmak, iş gücü arz ve talebine ortam oluşturması ve marka şehir olma yönünde ilerlemesi, sanayi ile ön plana çıkan Kahramanmaraş’ı insan kaynakları organizasyonu ile buluşturmak”

İŞSİZLİK SADECE TÜRKİYE’NİN DEĞİL TÜM DÜNYANIN SORUNU 
Ali Yüce’den sonra kürsüye gelen İŞKUR Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Mehmet Kurt ise, “İŞKUR ulusal istihdam politikalarının uygulayıcısı olarak işgücünün niteliğinin artırılması işsizliğin azaltılması işsizlik sigortası işlemlerinin yürütülmesi istihdamın korunması gibi son derece önemli ve hayati görevleri yerine getirmektedir” dedi. İşsizliğin sadece Türkiye’de değil tüm dünyanın önemli sorunlarından biri olduğuna değinen Kurt şöyle konuştu:

“Küresel ölçekte yaşanan krizler ile birlikte en gelişmiş ülkelerde dahi milyonlarca insan işsiz kalmaktadır. Küresel ekonomik krize rağmen son dönemde reform niteliğinde alınan tedbirlerle ekonomimiz büyümeye devam etmekte ve bu sebeple de krizden en az etkilenen ülkelerden biri oluyoruz. Dünyada işsizlik sayısı 202 milyona ulaşmıştır. Önümüzde ki 4 yıl içinde de 215 milyona ulaşması öngörülmektedir. 2014 yılı verilerine göre Euro bölgesinde işsizlik oranı 14, 5 Avrupa Birliği'nde, 10,2 İspanya'da, 24, 5 Yunanistan'da, 26, 5 Fransa'da, 10, 23 İtalya'da, 12, 7 Portekiz'de, 14, seviyesindedir. Gelişmiş ülkelerle durum böyleyken 2015 Temmuz dönemi TUİK verilerine göre Türkiye'deki işsizlik oranı mı 9,8’dir. Bu rakamlar açıkça işsizlik oranları yönünden AB ülkeleri hem diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız. Temmuz 2008’den bu yana iş gücümüz 24,5 milyondan 30, 3 milyona çıkmıştır. İstihdamımız 22,1 milyondan 27, 3 milyona çıkmıştır. İşgücüne katılma oranı 48,4’ten 52,4 e çıkmıştır. Kadınlarımızın işgücüne katılma oranı yüzde 26’dan yüzde 30,4’ e yükselmiştir. Uzun zamandır mücadele ettiğimiz kayıt dışı istihdam da kayda değer başarı sağlamıştır. 2002 de yüzde 50 olan kayıt dışı istihdam bugün itibariyle yüzde 35’e gerilemiştir. Tüm bu olumlu sonuçların alınmasında İŞKUR çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Kurumumuz milyonları aşan işsizlerin kendi ekmeğine kazanmasında vesile olmuştur. 2015 yılı ağustos sonu itibariyle mesleki eğitim kurslarına bin kişi alınmış işbaşı eğitim programlarında 96 kişi faydalanmıştır. Meslek eğitim programlarından 25 bin kişi toplum yararına programlarda 263 bin kişi faydalanmıştır. Kahramanmaraş'ta 2015 in ilk 8 ayında 386 işsiz istihdam edilmiştir. 2 milyon 7 bin 472 iş size yüz yüze danışmanlık hizmeti verilmiştir. İşbaşı eğitim programlarından bin 684 kişi faydalanmıştır” dedi.

İŞSİZLİK SORUNU ÖNEMLİ BİR SORUNDUR
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Dr. Erkan Bulgan da “Devletin ve milletin bekasını ekonomisini tehdit eden en önemli unsurlardan biri de işsizlik sorunudur” diyerek şöyle konuştu: “ İşsizlik sadece bizim ülkemizin sorunu değildir. Bu sorun yerel bağlamda değerlendirdiğinden kendimize özgü politikalar geliştirilmektedir. Bu yönden gerek devletimize gerek işverenlerimize gerek işçi temsilcilerimize herkesin önemli görevler düşmektedir. İŞKUR bu konuda güzel çalışmalar yapıyor, kurslarla kalifiyeli eleman yetiştiriliyor. Gençlerimizi iş dünyasına en iyi şekilde hazırlıyor. Kahramanmaraş istihdam konusunda şanslı illerdendir. Bizde ki verilere göre Maraş'taki işgücü işverenin iş talebinden daha fazladır” ifadelerine yer verdi.


EN ÖNEMLİ POLİTİK MESELE İNSAN KAYNAĞININ NİTELİĞİ
KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gölcü ise Türkiye ve Kahramanmaraş ekonomisini ilgilendiren konulara değinerek şöyle konuştu: “Dünya ekonomisini globalleşme sürecinin başlangıcı ve soğuk savaş döneminin son perdesinde iş gücü kavramı sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayla refahın tabana yayılması bakımından stratejik bir önem kazanmıştır. Türkiye 2023 yılında milli geliri 2 milyon dolara yıllık ihracatını ise 500 milyar dolara kişi başına milli geliri 25 bin dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin dışa açılma sanayi ile ihracatta büyümesi için ülkemizde sermaye ve sanayi yatırımlarıyla beraber güçlü insan kaynaklarının da oluşmasını zorunlu kılmış tarımdan sanayiye ve sanayiden bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin en önemli politik meselesi insan kaynağının niteliği olmuştur” ifadesini kullandı. İstihdamın arttırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gölcü, “Türkiye’nin ekonomik başarıya güçlü insan kaynaklarıyla bilim ve teknoloji yönetimi ile inovasyonla araması gerekmektedir. Özellikle gençleri istihdamını teşvik eden uzun vadeli politikalara uzanması çok önemlidir. Büyümenin sağlanması milli gelirin daha eşit bir şekilde dağılması için istihdamın arttırılması ile mümkündür” dedi.


3 MİLYON İŞSİZ VAR
“Türkiye’nin potansiyel iş gücünün 58 milyon istihdam edilenlerin 27 milyon işsizlerin ise 3 milyon kişi olduğunu ifade eden Gölcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ İstihdam edilenlerin yüzde 22’si tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat ve yüzde 51,1’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Son 10 yılda tarımda çalışanlar yüzde 3,5 alanında azalırken hizmetler sektöründe çalışanların artışı yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. Bunun anlamı tarımdan bilgi topluluğuna giden toplumsal yaşamla, nitelikli insan kaynaklarının geç kalınmadan oluşturulması ve sanayi sektörüne hizmetler sektörünün aradığı kaliteli işgücü piyasasını çok hızlı geliştirilmesi Türkiye ekonomisine önemli bir gündem olmalıdır. Sanayi kentleri olarak adlandırılan Kahramanmaraş gibi üretimin yoğunlaştığı sermaye birikiminin olgunlaştığı şehirlerde insan kaynakları niteliği daha da ön plana çıkmaktadır. Geçmişte tarıma dayalı bir kent görünümüne sahip iken özellikle dünya ekonomisinde ki değişim ve dönüşümdeki tepkilere Kahramanmaraş piyasa ekonomisi koşullarını oluşturmasına yönelik 80’li yılların etkin teşvik yıllarına yine etkin bir şekilde yanıt vererek bugün dev sanayi merkezleri arasında yerini aldı”


EN YATIRIMCI İLLER ARASINDA YER ALIYORUZ
Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin en yatırımcı kentleri arasında yer aldığını vurgulayan Gölcü konuşmasını şöyle noktaladı: “5 milyar doları aşan sanayi üretimi 2 milyar dolar dış ticaret hacmi Türkiye’nin en büyük bin şirketi arasında 17 şirketi ile tekstil, metal eşya, çimento, dondurma, altın işleme, kâğıt üretimi kollarında ki kapasite Türkiye’de lider konuma ulaşmıştır. Bu sektörlerde çalışan insan sayısı 100 bini aşmıştır. Kahramanmaraş Türkiye’nin en yatırımcı kentleri arasında yer alıyor. Son 10 yılda 5,5 milyar dolar sektör yatırımı ile Türkiye yatırımı ölçülerinde çok önemli bir pay elde ediyor. Kahramanmaraş’ta sanayi sektöründe çok ciddi bir istihdam açığı var” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından çeşitli dallarda başarı gösteren firmalara ödülleri verilirken stantlar tek tek gezilerek bilgi alındı. Haber: Mücahit Dakara

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER