Borcu olan için yarın son gün

Borcu olan için yarın son gün

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların yarın mesai bitimine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak gelir testi yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Müdürü İsmail Balakan, bugüne kadar Kahramanmaraş’ta 200 bin kişinin gelir testi yaptırdığını, gelir testi yaptırmayan kişi sayısının ise 25 bin kişi olduğunu söyledi.

Sosyal güvencesi olmayan ve 1 Ocak 2012 tarihinde uygulanmaya başlanan zorunlu Genel Sağlık sigortası (GSS) tescili yapıldığı halde bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmayanlar için tanınan başvuru süresi yarın sona erecek. Yarın mesai bitimine kadar gelir testi başvurusu yapmayanlar, bugün için aylık 305.6 lira olan tavandan hesaplanan GSS prim borçlarını cezasıyla birlikte ödemek zorunda kalacak. GSS prim borcu bulunanlar hastalandıklarında sağlık hizmetlerinden de yararlanamayacak.

Konu ile ilgili Manşet Gazetesi haber ekibine açıklamalarda bulunan Balakan, gelir testi yaptırmak için son bir gün kaldığını bildirerek, “Genel Sağlık Sigortası\'nda yüksek limitten hesaplanan borçtan kurtulmanın yolu gelir testinden geçiyor. Vatandaşlarımız, Yarın mesai bitimine kadar gelir testi yaptırırlarsa Genel Sağlık Sigorta borçları silinecek ya da azalacaktır” dedi.

 “SÜRE UZATILMAYACAK”

30 Eylül’den sonra sürenin uzatılmayacağını söyleyen Balakan şöyle konuştu:

“6552 sayılı yasaya göre Genel Sağlık Sigortası’nın son ödeme günü Çarşamba günüdür. Vatandaşların GSS için gelir testi yaptırmalarının son günüdür. Vatandaşlar GSS’den ücretsiz faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi yaptıran ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar GSS’den ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Gelir testi yaptırmayan vatandaşlar ise cezalı duruma düşecekler. Vatandaşlara son günde gelir testi yaptırmalarını ve bu testle birlikte SGK’ya başvuru yapmaları gerekir” şeklinde konuştu.

 “25 BİN KİŞİ GELİR TESTİ YAPTIRMADI”

Yaklaşık 200 bin kişinin gelir testi yaptırdığını, gelir testi yaptırmayan kişi sayısının ise 25 bin olduğunu söyleyen Balakan, “Bu tarih uzatılmayacak. Vatandaşların gelir testi yaptırmaları gerektiğini duyurmak için birçok kurum ve kuruluşta ortaklaşa çalışıyoruz” dedi.

 

Genel Sağlık Sigortası yönünden 6552 sayılı kanunla (gelir testine müracaat hakkı ve GSS prim borçlarını yapılandırma) ilgili sıkça sorulan sorular.

GSS prim borçlarımı yapılandırmak için hangi tarihe kadar başvuruda bulunmam gerekir?
Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 2/11/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.


Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?
Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren on iki ay içerisinde 30/9/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi     için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Daha önce gelir testi yaptırdım; genel sağlık sigortası prim borçlarımı nasıl yaptırabilirim?
Genel Sağlık Sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmak için 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/0-1 için 6 ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelir testinin sonuçlandığı tarihe kadar, aile içerisindeki kişi başına düşen gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte (60/G-3) ve primleri bu seviye esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testinin sonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C- 1), (G-l) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.(l/7/2015- 31/12/2015 tarihleri arası genel sağlık sigortası prim tutarları (60/G-l): ) 50,94 TL, (60/G-2): 152,82 TL, (60/G-3): 305,64 TL\'dir)

11/9/2014 tarihi itibariyle, bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Ancak, bu kişilerce önceden primi ödenmiş olan süreler güncellenmeyeceği gibi 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genel   sağlık            sigortası primlerin iadesi de yapılmayacaktır.

Yeniden yapılandırma başvurusunu nereye yapmam gerekir
Genel sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Ödemeler ne şekilde olacaktır?
Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 30/11/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmış borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce talepte bulunmaları ve cari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızın İkiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşin ödeme başvuruları, talep edecekleri taksit sayısına göre altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite çevrilecektir. Dolayısıyla borçluların en geç 31/3/2016 tarihine kadar, başvuruda bulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitle ödeme başvurusuna çevrilecektir.

Taksitlendirme ne şekilde olacak?
Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilk taksit sekiz ay içerisinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekir. Borçluların başvuru bulunmaları yeterli olacaktır. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini ödemeye devam edebileceklerdir.

Taksit tutarının % 10\'u aşılmamak şartıyla 5 Liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır Kapsama giren borçları yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslar çerçevesinde           tahsil   edilecektir.

Borçlarımı yapılandırırsam sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim ?
Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

Ancak, taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir. Haber: Mücahit Dalkara

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

bahis ekbonus.com Bonus Veren Siteler

taksim escort