banner263

Av. Kıyak, boşanma davalarıyla ilgili yanlış bilinenleri anlattı

Avukat Harun Kıyak, boşanma davalarıyla ile ilgili halk arasında yanlış bilinenler ve sık sorulan sorularla ilgili bilgi verdi.

Av. Kıyak, boşanma davalarıyla  ilgili yanlış bilinenleri anlattı

1-) Boşanma davasını ilk açan haksız mıdır?

Boşanma davasını ilk açan taraf haksız mı olur sorusu en sık karşılaştığımız sorulardan biridir. Halk arasında boşanma davasını ilk açan tarafın haksız olduğu yönünde genel bir düşünce olsa da bu düşünce tamamen yanlıştır. Zira boşanma davasını ilk açmış olmak dava da sizi kusurlu yapmayacaktır. Ancak yasanın aradığı koşulların mevcut olması kaydıyla eşler farklı iller de yaşıyorsa davayı ilk açan kendi yaşadığı yer mahkemesinde davayı açabilir. Sonuç olarak boşanma davasının karşı taraftan önce açılması nedeniyle sırf bu nedenden dolayı davayı ilk açanın kusurlu olduğunun kabulü mümkün değildir.

2-) Karşı taraf boşanmak istemezse yargılama süresi uzar mı?

Uygulamada en sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de karşı taraf boşanmak istemezse yargılama süresi uzar mı sorusudur. Ancak taraflardan birinin boşanmak istememesi mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesine engel olmadığı gibi sırf karşı tarafın boşanmak istememesi nedeniyle yargılama uzun sürmez. Boşanma kararı verilmesi için yasanın aradığı koşullar mevcutsa diğer eş boşanmak istemese dahi boşanma kararı verilecektir.

3)Çocukların velayeti her zaman anneye mi verilir?

Müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda her somut olayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Zira mahkeme tarafından müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda detaylı araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra karar verilmektedir. Velayetin kime verileceği hususunda karar verilirken en önemli kriter çocuğun üstün menfaatidir. Müşterek çocuğun gelişimi, eğitimi, bakım, gözetimi vs. için hangi tarafa velayetinin verilmesi çocuğun menfaatineyse o tarafa velayet verilecektir.

4-) Boşanma davasını kadın açarsa nafaka alamaz mı?

Boşanma davasını kadının açmış olması nafaka talep etmesine engel değildir. Zira yasanın aradığı koşullar mevcutsa davayı ilk açanın kim olduğu irdelenmeksizin nafakaya hükmedilecektir.

5-)Boşanma davası sonunda kız çocuk anneye, erkek çocuk ise babaya mı verilir?

Halk arasında boşanma davası sonunda kız çocuğun anneye erkek çocuğun ise babaya verileceği yönünde bir düşünce olsa da bu düşünce yanlıştır. Velayetin kime verileceği hususunda karar verilirken müşterek çocuğun kız veya erkek olmasına bakılmaksızın çocuğun üstün menfaati gözetilerek karar verilmektedir.

6-) Taraflar 3 yıl ayrı kalırsa kendiliğinden boşanmış olunur mu?

Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinde: ‘Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulmamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.’ düzenlenmesi yer almaktadır. Yasanın metninden de anlaşılacağı üzere dava açmadan kendiliğinden boşanma söz konusu değildir.

7-) Anlaşmalı boşanma davasında diğer eşle anlaşmış olmama rağmen mahkeme tarafından boşanma kararı verilmeyebilir mi?

Türk Medeni Kanunun 166. Maddesinde: ‘Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’ düzenlemesi yer almaktadır. Yasal düzenlemeden de anlaşıldığı üzere yasanın aradığı koşulların gerçekleşmesi halinde hakim tarafından boşanmaya karar verilecektir.

8-) Telefon-Sms görüşmelerinin içeriğini mahkeme tespit edebilir mi?

En sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de boşanma davalarında telefon-Sms görüşmelerinin içeriğini mahkeme tespit edebilir mi sorusudur. Boşanma davalarında teknik olarak telefon ve Sms içeriklerini tespit etmek mümkün değildir. Ancak eşin yapmış olduğu telefon görüşmelerinin ve gönderdiği SMS’lerin tarihi, saati, hangi numaraya gönderildiği operatör şirketlerinden mahkemece sorulmaktadır. SMS içeriklerinin öğrenilmesi teknik olarak mümkün değildir.

Kübra Şimşir

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER