Av. Kıyak, birlikte (ortak) velayeti anlattı

Avukat Harun Kıyak, birlikte (ortak) velayet konusuyla ilgili gazetemize bilgilendirmelerde bulundu.

Av. Kıyak, birlikte (ortak) velayeti anlattı

Kıyak, velayetle ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Birlikte (ortak) velâyet;  ana babanın velâyete dair hakları birlikte ve eşit yetkilerle ve aralarında uzlaşarak kullanmalarıdır. Ortak velâyette ana babanın çocuğun bakım ve eğitim yükümlülüklerini aralarında paylaşmaları veya çocuğa birlikte bakmaları zorunlu değildir. Boşanma durumunda ortak velâyete karar verilmesi halinde en başta çocuğun üstün menfaati göz önünde tutularak çocuğun sürekli olarak ebeveynlerden birinin yanında kalmasına veya ebeveynlerin yanında dönüşümlü olarak kalmasına, yanında kalmadığı diğer ebeveyn ile de kişisel ilişki kurmasına hâkim tarafından karar verilebilir. Ortak velayetin temelini, ana babanın çocuğa ilişkin önemli konulardaki kararları beraber(ortak) vermeleri oluşturur. Örnek vermek gerekirse, çocuğun hangi şehir ve ülkede kalacağı, hangi okula gideceği, meslek tercihi konusunda ya da dinî inanç konusunda nasıl yetiştirileceği gibi çocuk için önem arz eden konularda ana veya babadan biri tek başına karar veremez. Ortak velayette, çocuğun geleceğiyle ilgili pek önemli kararlar ancak ana ve babanın uzlaşarak karar alması gerekir. Önemle üzerinde durmamız gereken husus ortak velayetin çocuğun menfaatine ve üstün yararına kullanılması gerektiğidir.

TMK. m. 336 gereği evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde velâyet “çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.”. Bu düzenlemeye göre boşanma durumunda velâyetin ana veya babadan ancak birine verilebileceği düşünülmüştür. Ancak Yargıtay’ın 2017 yılında verdiği devrim niteliğindeki karar sonrasında boşanmadan sonra ana babanın velâyeti birlikte kullanmalarının mümkün olabileceği düşünülmeye başlanmış ve TMK m.336.maddesi daha geniş yorumlanmaya başlanmıştır. Zira Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Mart 1985 tarihinde imzalanan "11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokol", 6684 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunarak, 25.03.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiş ve iç hukukumuz halini almıştır. Ek 7 Nolu Protokol'ün 5. maddesine göre, "Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi aralarındaki ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir".

MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR KANUN HÜKMÜNDEDİR
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. İlgili protokolün 5.maddesi genel olarak ortak velayete ilişkin temel prensipleri belirlemiştir.  Yargıtay 2017 yılında vermiş olduğu karar ile ortak velayet düzenlenmesinin, Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmadığı ya da Türk toplumunun temel yapısı ve temel çıkarlarına aykırı olmadığı tespiti yapmıştır. Yargıtay’ın kararından sonra Türk hukukunda da boşanmadan sonra ortak velâyetin mümkün olup olamayacağı tartışmasını beraberinde getirmiştir. Bize göre ana babanın boşanmadan sonra da çocuk üzerinde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması esasının benimsenmesi için yasal değişiklikler yapılması gerektiği zorunluluktur.

ORTAK (BİRLİKTE) VELAYET ŞARTLARI
Ortak velayete ilişkin yasal düzenleme Türk hukukunda henüz bulunmadığından ortak velayete ilişkin koşulları geniş bir yorum ve uygulamalardan edindiğimiz tecrübelere dayanarak ortak velayetin genel olarak üç koşulu olduğunu söylemek mümkündür. Bu üç şart;. çocuğun üstün menfaati, gönüllülük ve hakim tarafından uygun görülmesidir. En önemli şart çocuğun üstün menfaatidir çünkü taraflar, her konuda anlaşmış olsalar dahi ortak velayetin çocuğun üstün menfaatine zarar vereceği kanaati oluşursa ortak velayete karar verilmemesi gerekir. İkinci şart gönüllülüktür. Ortak velayete karar verilebilmesi için  anne ve babanın her ikisinin de gönüllü olması gerekir. Üçüncü şart hakim tarafından ortak velayetin uygun görülmesidir.”

Haber: Burhan Karagöz

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 09:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

bahis ekbonus.com Bonus Veren Siteler

taksim escort