2019 yılında bir grup akademisyen tarafından kurulan ASEAD, pandemi döneminde ve pandemi sonrasında yaptığı çalışmalarla büyük ses getirmiş ve ismini Türkiye genelinde duyurmuştu. Düzenlediği kongre, çalıştay ve paneller ile sanayi ve akademi işbirliği çerçevesinde farklı sektörlerdeki sorunları uluslararası paydaşlar ile ele alan ve somut çıktıları hedeflemekte olan ASEAD, 15-17 Eylül tarihleri arasında Bursa’da düzenleyeceği “Yeşil Ekonomi Kapsamında Tarım, Turizm ve Enerji” konulu kongresiyle sektörün sorunlarını yine gündeme getirip, çözüm arayacak. Kongre ve dernekleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan  ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, kongrede bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak konuları ele alacaklarını ifade etti. ASEAD çalıştaylarının KAYES kongrelerinin hazırlanmasında önemli rol üstlendiğini dile getiren Örnek, geçmiş dönemlerde yaptıkları kongrelerden de bahsetti.Prof. Dr. İbrahim Örnek

ŞEHRİN VE BÖLGENİN SORUNLARININ ELE ALINDIĞI OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Örnek, şunları kaydetti: “Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenmekte olan Uluslararası KAYES Kongreleri serisinin 5.’si “Yeşil Ekonomi Kapsamında Tarım, Turizm ve Enerji” ana teması ile 15-17 Eylül 2022 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecektir. Tüm KAYES kongrelerinde, akademik çalışmaların yanı sıra tüm paydaşlarla beraber şehrin ve bölgenin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı özel oturumlar düzenlenmektedir. Bu özel oturumlarda tespit edilen konular çerçevesinde ilgili devlet erkânı, bürokratlar, iş insanları, uzmanlar ve ilgili diğer paydaşlar bir araya getirilerek konular etraflıca tartışılmaktadır.451002f2-80fd-410d-add2-77b785e2a944

KONGRE ÖNCESİ UZUN ÇALIŞMA DÖNEMİNDEN GEÇTİK

Kongre öncesinde uzun süreli yaptığımız çalıştaylarla kongre hazırlıklarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu çalıştaylarda, aynı özel oturumlarımızda olduğu gibi, konular hem akademik hem de sahadan katılımcılarla tartışılmaktadır. ASEAD çalıştayları, özellikle, KAYES Kongrelerinin içerik ve format yönünden hazırlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve öneriler, her çalıştay sonunda, “Çalıştay Sonuç Bildirisi” olarak yayımlanmaktadır. Bu yıl düzenlenecek olan 5. Uluslararası KAYES kongremizle ilgili bilgi vermeden önce daha önce gerçekleştirdiğimiz uluslararası kongrelerimiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1. Uluslararası KAYES Kongresi “Göç Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Etkileri” ana teması ile 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenlenmiştir. Ürdün Göç İdaresi Müdürü ve Ürdün Kızılay temsilcisi ile Lübnan Kızılhaç temsilcisi, Türk Kızılay ve Göç İdaresinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen özel oturumlarda, göç teması, özellikle Suriye vatandaşlarının yaşadıkları, göç ettikleri ülkelerin durumları (Türkiye, Lübnan, Ürdün vb) detaylı olarak yetkililerle tartışılmıştır. Göçün Kahramanmaraş açısından da değerlendirildiği kongremizin sonuç bildirgesine https://asead.org.tr/tr/kayes-1 web adresinde yer almaktadır.davetiye

TÜRKOĞLU LOJİSTİK MERKEZİ’Nİ DE ELE ALDIK

2. Uluslararası KAYES Kongresini “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” ana teması ile Hartum Üniversitesi (Sudan) ve Tlemcen Universitesi (Cezayir) ortaklığında 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenledik. Kongreye Cezayir, Sudan, Polonya, Makedonya, Kazakistan vb 10 farklı ülkeden katılım geçekleşmiştir. Kongre’de özel oturum konusu olarak faaliyete geçirilemeyen “Türkoğlu Lojistik Merkezi” ele alınmıştır. Türkoğlu Lojistik Merkezi’nin paydaşları olan TCDD, bölge sanayicileri ve lojistik firmaları kongre öncesinde ASEAD tarafından bir araya getirilerek çalıştaylar yapılmış, sorunlar belirlenmiş ve ilgili taraflarla çözüm yolunda ilerleme sağlanmıştır. Kongrede düzenlenen özel oturumla birlikte hem Türkoğlu Lojistik Merkezi için TCDD tarife indirimine gitmiş, hem de bölge sanayicileri lojistik merkezini kullanma niyetlerini ortaya koymuşlardır. Kongreyi takiben 1 ay içinde, Türkoğlu Lojistik Merkezinden ilk yük treni İskenderun Limanına doğru yola çıkmıştır. Türkoğlu Lojistik Merkezinin faaliyete geçmesi, Çin'den başlayan Bir Yol Bir Kuşak Projesinin Orta Kuşak bölümüne bağlanması anlamında da önemli bir gelişmdir. Kongre hakkında detaylı bilgi https://asead.org.tr/tr/kayes-2 adresinde yer almaktadır.

ORTA BOSNA KANTONUNDA KOSGEB BENZERİ YAPI KURULMASI

3. Uluslararası KAYES Kongresi "2023 Hedefleri Doğrultusunda Finans ve Bankacılık" ana teması ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliğinde 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde online formatta gerçekleştirilmiştir. Bu kongremizde Bosna Hersek ve özellikle Orta Bosna Kantonundaki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarının ele alındığı bir özel oturum yapılmıştır. Bu özel oturuma, Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Nisvet Hrjnić, KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü Enes Ališković, Bosna Bank International CEO'su Amer Bukvić ve Ziraat Bank Bosna Hersek Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özyiğit katılarak, Orta Bosna Kantonunda KOSGEB benzeri bir kurumun kurulması konularında mutabık kalınmış ve 6 Temmuz 2021 tarihinde KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Serkan ERCAN ve Merkez Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Nisvet Hrnjić’in katıldığı online toplantıda, Orta Bosna Kantonunda KOSGEB benzeri bir kurumun kurulması konusunda Orta Bosna Kantonuna teknik destek verilmesi için bir protokol imzalanmıştır. Kongre hakkında detaylı bilgi https://asead.org.tr/tr/kayes-3 web adresinde yer almaktadır.

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NİN TARIM SORUNLARINI ELE ALDIK

4. Uluslararası KAYES Kongresi “2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü” ana teması ile 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde Mardin’de hem yüz yüze hem de on-line olmak üzere hibrit formatta düzenlenmiştir. Uluslararası katılımcıların da yer aldığı kongrede ilave olarak özel oturumlar üzerinden Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tarım sektöründeki problemler, tarım arazilerinin en verimli bir şekilde kullanılması ve su tasarrufu konuları ele alınmıştır. Ayrıca bu oturumlarda ata tohumlarımızın önemi ve korunması konuları da işlenmiştir. Kongre hakkında detaylı bilgi https://asead.org.tr/tr/kayes-4 web adresinde yer almaktadır.

BURSA VE BÖLGENİN SORUNLARINI ELE ALACAĞIZ

Bu yıl ise 5. Uluslararası KAYES kongresi Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyinin destekleri ile “Yeşil Ekonomi Kapsamında Tarım, Turizm ve Enerji” ana teması ile 15-17 Eylül 2022 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecektir. Bu kongremizde de öncelikli olarak Bursa ve bölgenin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenen konular ele alınacaktır. Bu kapsamda “Bursa’da Topraktan Tabağa Tasarruf Sağlayıcı İmkanlar”, “Bursa’da Yaşayan Dar ve Alt Gelir Grubu Vatandaşlara Sosyal Yardımların Etkin Dağılımı” ve “İznik ve İnegöl Turizminin Tanıtımı” vb konularda özel oturumlar gerçekleştirilecek ve konunun muhatapları bir araya getirilerek çözüm odaklı çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca kongrede 10 farklı ülkeden katılacak birçok akademik çalışma sunulacaktır. Kongre hakkında detaylı bilgi https://asead.org.tr/tr/kayes-35 web adresinde yer almaktadır.

ASEAD ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

Kahramanmaraş orjinli bir Sivil Toplum Kuruluşu olan ASEAD gerçekleştirdiği bu çalışmalarla Türkiye’nin ve dünyanın gündemini tutmaya, yaşanan sorunları tüm paydaşları ile beraber tartışarak çözüm üretmeye devam etmektedir. Öncelikle ülkemiz olmak üzere, tüm dünyada insan hayatını iyileştirici katkılarda bulunmayı hedeflemekteyiz.”

Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor Doğa ve Fen Okulu Projesi Tamamlanıyor

Haber: Burak Alkaya