banner209

Alt Kültür: Rap Müzik

Kültürün bir parçası olan müzik, söyleyenler ve dinleyenler arasında karşılıklı bir etkileşim oluşturmakta, ritmi ve sözleri ile duygu ve davranışları harekete geçirmektedir. Bireylerin müzik zevki ve tercihlerini önce aileleri, sonra yakın çevreleri ve okul çevreleri ile olan sosyalleşme süreçleri oluşturmaktadır. Ekonomik düzey, ahlaki yapı ve kültürel ögeler gibi faktörler de müzik yapımını ve tercihini etkilemektedir. Aynı tür müziği dinleyenlerin, ortak heyecanların, zevklerin, hayat tarzlarının gruplar yoluyla birleşmesini sağlayan sosyal medya, alt kültüre ait hem evrensel hem de yerel müzik kültürünün oluşmasını sağlamaktadır. Küreselleşmenin ve teknolojinin etkisiyle kendisine ve popüler kültüre yabancılaşan genç, bu gruplara dâhil olarak kimliğini ve aidiyet duygusunu müzik aracılığı ile alt kültürde oluşturmaktadır.

1970’li yıllarda Amerika’da doğan rap müzik; ezilen, dışlanan ve haklarından mahrum bırakılan siyahilerin haklarını arama şeklidir. Amerika’nın gettolarında var olan bu müzik türünün zamanla göçmenlerin, dışlananların, ezilmişlerin, haklarından mahrum bırakılanların kısacası alt kültür gruplarının kendilerini ifade etme şekli hâline geldiği bilinmektedir. Amerika sınırlarını aşarak Avrupa’ya yayılan rap müzik, Almanya’da yaşayan ikinci kuşak Türk gençlerin de sosyal dışlanmaya karşı kullandıkları en iyi araçtır. Almanya’da yaşayan Türklerin bir araya gelerek oluşturduğu Cartel grubu ile Türkiye’ye taşınan rap müzikle Türkiye’de de kırdan kente göç eden, kente uyum sağlayamayan ve kimlik bunalımı yaşayan gençler isyanlarını dile getirmektedir. Türkiye’de daha iyi yaşam standartlarına sahip olmak umuduyla yapılan iç göçler gecekondulaşmaya sebep olmuştur. İşsizlik, eğitimsizlik, kültür şoku sorunlarıyla beraber kırla kent arasında sıkışan, dışlanan ve damgalamaya maruz kalan gençler marjinal işlerde çalışma, madde kullanma ve suça bulaşma riski ile karşı karşıya kalmıştır. Sözleriyle ve hızlı ritmiyle ön plana çıkan rap müziğin toplumla bütünleşemeyen, yoksul, dışlanmış ve alt kültürlerle kendilerini ifade etmeye çalışan kesimler tarafından dinlendiği ve bu müzik tarzını söyleyen kişilerinde aynı alt kültüre mensup olduğu, geldikleri kültüre ait şarkılar yazarak dinleyicilerini etkiledikleri ifade edilmektedir.

YORUM EKLE

bahis ekbonus.com Bonus Veren Siteler

Casino Siteleri Deneme bonusu Bahis Siteleri