banner117
15
Ağu 2019
Üniversite ve Üniversite Felsefesi Nedir?

Türk Yükseköğretiminin farklı kademelerinde akademisyen ve yönetici olarak görev yapmış bilim insanlarının-uzmanlık alanının yanında-eğitim/üniversite üzerine düşüncelerini paylaşmaların önemli bulmaktayım. Bunu bir ölçüde bende...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2019
Aile: Kalpsiz Dünyada Son Kale

Kalpsiz Dünyada Bir Sığınak: Kuşatılmış Aile (Haven in the Heartless World) adlı kitabı ile Prof. Christopher Lasch; Amerikan ailesine ilişkin önemli analizler yapmıştır. Kalp mecazi anlamda bir ülkenin/kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını...

MAKALEYİ OKU
30
Tem 2019
Başarının Anahtarı: Öz Denetim

Başarı aslında kendimizin ve karşılaştığımız normal ve anormal süreçlerin yönetilmesidir. Hayatta Başarının Anahtarları adlı kitabımda üzerinde durduğum konulardan biri de bireyin 'Kendini Yönetmesi veya Kontrol” özelliğidir....

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2019
Organik Tarım Bir Aldat(ıl)mamıdır?

Son yıllarda organik tarım kavramı yaygın kullanılır oldu. Bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen organik tarımın ne olduğu tam biliniyor mu? Organik tarımın ne olup ne olmadığını anlamak için önce organik kelimesinin ne olduğuna bakalım:...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
Başarı Bizimse Başarısızlık Kimin?

İnsanoğlunun çeşit çeşit hallerinden biri de başarıyı kabullenip başarısızlığı kabullenmemesidir. Konunun daha iyi anlaşılması için üniversite öğretim üyesi (hocası) olarak öğrencilerimizle aramızda geçen sıkça rastlanan kısa...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Gençleri Anlamak!

Bir akademisyen/eğitimci olarak sürekli gençlerle birlikteyiz. Bu birlikteliklerde geleceğimiz için üniversitedeki öğrencilerin/gençlerin konuşma ve davranışlarını yakından izlemeye çalışırım. Eğitim için üniversiteye başlayan gençlerin...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
Kahramanmaraş Eğitimde Nerede?

Değerli okurlarım 2017 yılında uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerine 2018 yılında Liseye Geçiş Sınavı (LGS) uygulandı. Aslında TEOG birçok eğitimci ile de yaptığımız değerlendirmede LGS'den daha iyi...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2019
İnsanlığın En Önemli Keşiflerinde Biri!

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temelinde fizyolojik (gıda, su vs) ve güvenlik ihtiyacı yer almaktadır. Devletlerin en önemli önceliği yönettiği toplumlarının gıda güvencesi ve onların güvenliğini sağlamaktır. Bu yazıda temel...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2019
Derin düşünebilmek, Analizler Yapabilmek: Okumak

Sevgili Okurlarım, geçen hafta bayram vesilesi ile dostlarla bayramlaşmak için ziyaretleşirken farklı insanlarla sohbet etme imkânımız oldu. Aslında bu sohbetlerde bu köşede konu olabilecek mevzular çoktur. Ancak okuma kültürü ile ilgili gözlem...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2019
CODA’nın Sesi

Sevgili okurlarım gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artan bir iç sorun görmekteyiz. Bu sorunların bir kısmı kendi yanlışlıklarından kaynaklanmakla birlikte uluslara arası şirketlerin kontrol ettiği dünya nizamının önemli etkisi...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2019
Bayram Şimdi… 

Değerli okurlarım bu hafta Ramazan bayramını kutlamaktayız… Öncelikle bayramınızı kutlar, bayramın evlerimizde ve ülkemizde huzur içerisinde geçmesini dilerim… Anadolu'nun ulularından mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli, ne güzel...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2019
Kimlik: Din, Dil ve Eğitim

Bu soruya çok sayıda cevap verilecektir. Ana politik eksenler dikkate alınsa bile 5-6 farklı cevapla karşılaşmak mümkündür. Öteden beri bu topraklarda Kuzey, Güney, Doğu ve Batı istikametinde kimlik arayışları vardır. Kimlik! Ülkemizde...

MAKALEYİ OKU
21
Mayıs 2019
Testiyi Kırmadan Su Getirte Bilmek

Bilimsel Gaflar, adlı kitapta doğruya giden yolda yanlış çalışmaların örnekleri anlatılmış: Simyacıların çalışmalarının kimyada bazı yöntemlerin gelişmesine nasıl katkıda bulunduğu, astronomide dünya merkezli sistemle ilgili çalışmaların...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2019
Modern Tarım/Tıp: İlaç Kullanım Meselesi

İnsanoğlunun gerçekleştirdiği devrimlerden en önemlilerinden biri de tarım devrimidir. Son yüzyıllarda insanoğunun yaşam süresini ve kalitesini uzatan önemli gelişmeler olmuştur. Bunda hiç şüphesiz modern tıp ve tarımın önemli katkısı...

MAKALEYİ OKU
07
Mayıs 2019
Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu

Değerler eğitiminin yeni nesillere yeterli ölçüde kazandırılamadığı konusunda  endişe taşıyanlar azımsanmayacak orandadır. Aslında sorun sadece gençlere bu değerlerin kazandırılmasıyla sınırlı değil; toplumun genelinin bu değerleri...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2019
Uzun Eğitimle Beklenen Fayda Nedir?

Devlet yetkilileri, aileler veye kişilerin bizzat kendisi uzun bir eğitimde nasıl bir fayda beklemektedir? Bu soruyu cevaplamaya calışmadan önce ülkemizdeki eğitim-öğretim süresini hatırlayalım. Ülkemizde eğitim-öğretim süresi ilk, orta...

MAKALEYİ OKU
23
Nis 2019
Ekononmik Reform Paketi ve Seracılık

Ülkemiz farklı çoğrafi özelliklere sahip bölgelere sahip olmakla birlikte sebze ve meyvelerin tüm yıl boyunca her yerde yetiştirilmesi mümkün değildir. Sıcak iklim sebzeleri Haziran-Kasım döneminde (normal yetiştirme dönemi olarak düşünülebilir)...

MAKALEYİ OKU
09
Nis 2019
Genç Seçmenin Mesajı: Reform…

Ülkemizde/Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019'da yerel seçimler yapılmıştır. Öncelikle Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre başkanlık seçimlerini kazanan Büyük Şehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör ile alt belediye...

MAKALEYİ OKU
02
Nis 2019
Aptal Gör(ün)mek: Bilginin Laneti…

Uzun yıllardan beri akademisyen olarak görev yapmaktayım. Meslektaşlarımızdan/eğitimcilerden öğrencilerin dersi hızla öğrenemedikleri konusunda çok sık şikâyet duymaktayım. Bazen bu şikâyetleri dinledikten sonra bir eğitimcinin bu konuları...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2019
Soğanda Fiyat ve Üretim Sorunu

Sebzecilik üzerine yazdığım 'Sebzecilik: Temel Bilgiler, Muhafaza ve Yetiştiricilik” (Nobel Yayınları 2017, S: 304) adlı kitabımda incelediğim sebzelerde biri de soğandır. Soğan kültürü M.Ö. 2800'e kadar eskilere dayanan bir sebze...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2019
Serada Üretilen Sebzelerin Tüketilmesi Sağlıklı mı?

Ülkemizde örtüaltında (Seralarda diye de okunabilir) 2017 yılında 7,2 milyon ton olan üretimin %94'ünü sebzeler ve %6'ını meyveler oluşturmaktadır… Sera ürünlerinin pazar payının (Türkiye sebze üretiminin %25'i) her geçen...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2019
Hastalıklı Zihniyet: Fırsatçılar

Geçen hafta Türk siyaset tarihine ‘Postmodern Darbe' olarak geçen 28 Şubat 1997'deki MGK bildirisinin 22. yıl dönümü nedeniyle bir yazı yazmıştım. Yazıda 'bir konuyu/olayı etkilenenler (mağdurlar), failler ve bundan yararlananlar...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2019
Hastalıklı zihniyet: Mağdurlar ve Failler

Bir konuyu/olayı etkilenenler (mağdurlar), failler ve bundan yararlananlar (fırsatcılar) açısından değerlendirmek daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır… Kamuoyunda 28 Şubat veya Postmodern Darbe olarak değerlendirilen süreç değerlendirilmesi...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2019
Doğu’nun Batı’nın Üstünlüğüne Karşı  Tepkisi

Medeniyetlerin kalkınma ve gelişmeleri sürekli artan ve azalan şekilde doğrusal (linear) değildir. Medeniyetlerin kalkınma ve gelişmeleri zaman zaman artan zaman zaman azalan (parabol) bir grafik tarzındadır. Bu izah tarzını dikkate aldığımızda...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2019
Seçme(n)ce: Uçuşan Projeler ve Sıcak Yumurtalar

Seçim iktisadi karar biriminin kısıt altında yaptığı tercih anlamındadır. Tercihlerimizi ortaya koyacağımız bir seçime doğru yaklaşıyoruz. Seçilmek isteyenler ve seçiciler tercihlerini bu kısıtları dikkate alarak vereceklerdir. Bu durum...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2019
Maraş’ın Destanı: 12 Şubat

Millet olmuş toplumların kahramanlık destanları vardır. Ulusları bir arada tutan unsurlardan biride onların kahramanlık hikâyeleridir. Kahramanlık kahramanca davranış veya yiğitliktir… Kahraman, savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlılık...

MAKALEYİ OKU
05
Şub 2019
Duvarındaki Yazı…

Kütüphanesi geceleri aydınlık olmayan toplumların gündüzleri aydınlık olmaz… Bu düşüncemden dolayı hep merak ederim! Bir eve ziyaret için gittiğimde o evde kitap/kitaplık var mı diye merak ederim… Bir şehre gittiğimde kütüphane var...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2019
Yiğit Yiğide At Bağışlar

İnsan olan evinde, şehrinde, ülkesinde ve dünyada huzur ve barış olmasını ister. Hastalıklı bir zihin yapısına sahip değilse bunun her insan tarafında istenmesi gerekir. İnsanlığın uzun tecrübesi göstermiştir ki birçok ideoloji çok...

MAKALEYİ OKU
22
Oca 2019
Her şey Ortada…

Değerli dostum 'Bilge İnsanı (Bİ)” görüştüm… Son gelişmeler ışığında toplumun, ülkenin, dinin velhasıl birçok konuyu sordum, düşüncelerini öğrenmek istedim… Bilge insan yaygınlaşan iletişim imkânlarından açık bilginin...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2019
Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları

Sevgili okurlarım ince işler için her yönüyle incelmiş (Naif) insanlara ihtiyaç vardır: 'Baltayla nakış işlenmez”.  Bu konuda aile ve eğitim ortamlarında öğreneceğimiz görgü kuralları büyük öneme sahiptir… Her toplumda...

MAKALEYİ OKU

banner121

banner123

banner122