banner117

DSİ, Santral İçin Neden Karar Değiştirdi?

Büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsü kazanan Bakış'ın Eski Belediye Başkanı Kamber Yurdakurban, Akbayır Mahallesi'ne yapılması planlanan termik santralle ilgili açıklamada bulundu.

DSİ, Santral İçin Neden Karar Değiştirdi?

Bakış eski belediye başkanı Kamber Yurdakurban, Akbayır mahallesine kurulması planlanan Termik Santrali için ilk ÇED raporunun olumsuz çıktığını ancak daha sonra koordinatların değiştirilerek yeniden olumlu ÇED raporu hazırlandığını söyledi. Yurdakurban yaptığı açıklamadaşunları söyledi: "Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketinin, Akbayır Mahallesi’ne Termik Santrali kurmak için 2007 yılında kömür rezervini belirlemek amacıyla sondaj çalışmalarının yanı sıra Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini de başladı. 2007 yılında başlatılan ÇED raporu süreci, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) santral yapılacak bölgelerin büyük bir kısmı Kavaktepe Barajı Sulama Sahası içerisinde kaldığı yönünde görüş bildirmesi ve müdahil olması üzerine iptal edildi. Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi, ÇED raporu sürecinin olumsuz sonuçlanması neticesinde santral yapılacak alanın koordinatlarını değiştirerek, ÇED raporu sürecini yeniden başlatmıştır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu bölgeyle ilgili resmi yazısında Elbistan ilçesi hudutları dahilinde Diler Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde bulunan sahaya, 25 Nisan 2011 tarihinden 25 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 10 yıl süreli işletme ruhsatı verilmiştir. Diler Elektrik ve Üretim A.Ş. tarafından, ruhsat sahası üzerinde yapılması planlanan Diler Elbistan Akbayır Entegre Termik Santrali özel izin alanında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması başlatılmıştır. Santral yapılacak alan küçültülmüş, Kavaktepe Barajı Sulama sahası, bölgedeki sit alanları ve yerleşim alanları göz ardı edilmiştir. Santral yapılacak bölgenin coğrafi konumu, yerleşim özellikleri ve tarım arazileri göz ardı edilerek hazırlanan iş bu imar planları ile resmi engeller aşılmaya çalışılmıştır. Diler Elbistan Akbayır Entegre Termik Santrali’nin yapılması için alınan ÇED raporu ilgili mevzuat ve yönetmeliklere aykırıdır." dedi.


Eski başkan Yurdakurban açıklamasında yer alan ve ÇED raporunda dikkate alınmayan hususları ise şu şekilde sıraladı.

-Sondaj çalışmaları neticesinde elde edilen kömür Yerli ve Islak olup Enerjisi de çok düşüktür. Raporlarda kömürün nem oranının %52, ısı değerinin 860 ile 1200 kcal arası ısıl bir değere sahip olduğu belirtilmektedir ki bu da bölgedeki kömürün topraktan biraz daha enerjik olduğunu göstermektedir.

- Santral çalışmaya başladığı takdirde çevreye kül ile birlikte yüksek miktarda kükürtdioksit ve karbondioksit gazı yayılacak, bölgedeki tarım arazilerinde ciddi verim kayıpları yaşanacaktır.

- Kömür çıkartmak için yapılacak hafriyat çalışmalarını kolaylaştırmak için patlatma çalışmaları yapılacak, yapılacak patlatmalar hava ve ses kirliliğine neden olacaktır.

- Kömür çıkarmak için oluşan hafriyat, kömürün yanmasından sonra ortaya çıkacak kül ve santralin çalışması sonucu çevreye bırakılacak kirli su, santralin çevresini olumsuz etkileyecektir.

- Santralin çalışması için yer altı suları kullanılacaktır. Bu da bölgenin su kaynaklarını kurutacaktır. Yer altı su seviyesinin kuruması, beraberinde obruk oluşumunu tetikleyecektir.

- Daha önce bölgede faaliyet gösteren Afşin-Elbistan Termik santrallerinin iklim değişikliklerine yaptığı etkiye Akbayır’da yapılacak Termik Santrali’nin etkisi de eklenince bölgedeki iklim değişiklikleri artacaktır.

- Akbayır Entegre Termik Santrali’nin kurulum ve çalışması için ilk etapta 18.000 dönüm, devamında da 25.000 dönüm son derece verimli tarım arazi kullanılacaktır. Bu kadar verimli ve Kavaktepe ve Söğütlü Barajı yapıldığı takdirde sulu hale gelecek tarım arazilerinin bu şekilde yok edilmesi Türkiye’nin en büyük ovalarından biri olan Elbistan ovasındaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ciddi zararlar vereceği gibi tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan binlerce insan da mağdur edilecektir.

- Elbistan İlçesi, Akbayır Mahallesi’ne yapılması düşünülen Diler Elbistan Akbayır Entegre Termik Santrali’nin yapılması halinde Akbayır Mahallesi tamamen yok olacaktır.

İnanıyorumki halkımız ve yetkililer santral yapılmasına izin vermeyecektir diyen Yurdakurban açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu santral, Bakış Mahallesine yaklaşık 2 bin 500 metre, Demircilik Mahallesine 4 bin metre, Söğütlü Mahallesine 4 bin metre, Çiçek Mahallesine 4 bin 500 metre, Köseyahya Mahallesine 6 bin metre, Gücük Mahallesine 7 bin metre, Tepebaşı Mahallesine 7 bin 500 metre ve Elbistan ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafe uzaklıktadır. Tüm bu mesafeler göz önüne alındığında adeta insanların yaşam alanı yok edilecektir. Yüz binlerce insan, santralin doğuracağı çevresel felaketler ve olumsuzluklardan doğrudan doğruya etkilenecektir. Termik santralinin faaliyete geçmesi halinde bölgemizde hava kirliliği daha da artacak, bölgenin kanayan yarası olan kanser hastalıklarının önü alınamayacaktır. Hava kirliliğinin artması, bölgeyi yaşanamaz hale getirecek ve Elbistan İlçesi’nden göçler başlayacaktır. Bu durum Elbistan İlçesi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini de olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Elbistan ovasında, tarım ve hayvancılık yapıldığı takdirde, ülke ekonomisine daha yararlı olacağı inancındayım. Kaldı ki benim gibi düşündüğüne inandığım birçok kişi Elbistan da bir termik santralinin daha yapılmasını istememektedir. Başta bölge Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal Bey’in, siyasi parti ilçe başkanlarının, Sivil Toplum Örgütü ve Meslek Kuruluşu Temsilcileri ile bölge halkının Termik Santralinin yapılmasına engel olmaları hususunda elinden geleceğini yapacağına ve Elbistan’ın bu şekilde yok olmasına sessiz kalmayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Haber:Erdi İşbilir


 


 

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2018, 13:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER