banner64

SANAYİCİLERİN YÜZÜ ÜRETİM REFORM PAKETİ İLE GÜLECEK

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nesih Tanrıverdi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Üretim Reform Paketi’nin sanayicilere çok büyük avantajlar getirdiğini belirterek, bu sayede üretimin artacağını, sanayilerin ise büyüyeceğini kaydetti.

SANAYİCİLERİN YÜZÜ ÜRETİM  REFORM PAKETİ İLE GÜLECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayi ve üretime destek olmak, yatırımcıların finansmana erişimini kolaylaştırmak, yerli üretim oranı ile işletmelerde verimlilik düzeyini arttırmak, fen ve sosyal bilimler mezunlarının niteliğini geliştirilmek, üretimde dijital dönüşümü yaygınlaştırmak ve Türkiye’nin 4’üncü sanayi devrimine geçişini sağlamak amacıyla yasalaştırdığı Üretim Reform Paketi, yürürlüğe girdi. Oldukça geniş kapsamlı olan ve sanayicilerin üzerindeki mali yükü azaltan yeni Üretim Reform Paketi ile ilgili gazetemize özel bilgilendirmelerde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nesih Tanrıverdi, yasadaki amacın sanayicinin önündeki engelleri kaldırarak, onları teşvik etmek olduğunu söyledi. Yasa da sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verildiğinin altını çizen Tanrıverdi, vergiyle ilgili boyutun tamamen sanayicilerin lehine değiştirildiğini kaydetti. Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) kuruluşu ve işleyişinin önündeki bazı engellerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Tanrıverdi, ayrıca yerli malına olan teşvikin arttırılması konusuna da değindi. Yasayla ilgili yerli malı üreten firmaların, ithal firmalara göre yüzde 15 fiyat avantajına sahip olacağının bilgisini veren Tanrıverdi, son olarak Kahramanmaraş’ta şu anda 5-6 tane küçük sanayi sitesinin kurulma aşamasında olduğunu belirtti.

ÇOK GENİŞ KAPSAMLI BİR ÜRETİM REFORM PAKETİ HAZIRLANDI”
Tanrıverdi, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Çok geniş kapsamlı bir Üretim Reform Paketi hazırlandı. Buradaki amaç sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak, onları teşvik etmek ve 2023 hedeflerine ulaşılmasının önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda çok farklı alanlarda bazı düzenlemeler geldi. Öncelikle sanayi tesislerinin kurulması teşvik ediliyor. Nasıl teşvik ediliyor? Vergi ile ilgili boyut tamamen sanayicilerin lehine değiştiriliyor. Örneğin; kurulacak olan Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sanayi sitelerinden alınan, bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden muaf tutuluyor. Yine aynı bölgelerde yer alan gayrimenkullerin iflas, taksim veya birleştirme işlemleri söz konusu bu bölgelerde bulunan arsaların taksim ederiyle, şerhi gereken işlemlerde alınan harçlarda müstesna kılınıyor. Verginin 3’üncü boyutun da ise Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri, Sanayi sitelerinden yer alan binalar kira verilmemek kaydıyla sürekli olarak bina vergisinden muaf tutuluyor. Dolayısıyla sanayi işletmelerin kurulmasıyla ilgili bütün yükler ortadan kaldırılmış oluyor.”

OSB’LERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI
OSB’lerin kuruluşunun ve işleyişinin önündeki bazı engellerin kalktığını anlatan Tanrıverdi, sözlerinin devamında şunları söyledi: “Gerek OSB’lerdeki tahsis edilen yerlerin zamanında üretime geçememesi, üretime geçmeyenlerle ilgili ne gibi işlemler yapılmasına dair eski yasada ki olan gri noktalar netleştirildi. Nasıl bir işlem yapılacağına dair yasaya açık hükümler konuldu. Dolayısıyla rant amacıyla OSB’lerde yer alan sanayiciler yada işletmeciler zamanında üretime geçmezlerse, bunların elinden daha rahatlıkla alınarak; girişimcilerin, sanayicilerin tahsisine sunulması kolaylaştırıldı. Teknoloji Transfer Ofisi dediğimiz ofisler var. Bizde de bir birim olarak Teknokent’in bünyesinde bulunuyor. Teknoloji Transfer Ofisi bilgi ile sanayiciyi buluşturan yâda geliştirilmiş bir ürünle, ARGE sonucu ortaya çıkmış bir ürünle, sanayiciyle bunu yatırıma dönüştürecek kişiyi buluşturacak bir birimdir. Daha önce küçük birimler şeklinde düzenlemesi öngörülmüştü. Ama bu şimdi anonim şirket hürriyetine bürünüyor. Böylelikle sanayici ile birlikte çalışan hocaların bilgilerinin bulunduğu yâda yatırım yapmak isteyen sanayicilerle ilgili bilgilerin bulunduğu üretilmiş olan ARGE ürünlerinin yer aldığı bir ortam hazırlanacak. Dolayısıyla insanlar burada proje hazırlayabilecekler. Bu anonim şirket halinde daha güçlü bir yapıda geldi ve bununla ilgili de burada çalışan hocaların önündeki engeller de kaldırıldı. Yurt dışında çalışan hocaların ücretli izinli olarak görev yapması, ofiste çalışan işçilerin statüsü, sermayesi yeni yasada detaylı olarak düzenlendi. Elbette bunlarla ilgili alt düzenlemeler de gelecek. Bu geldiğinde daha çağdaş Teknoloji Ofisi ile karşı karşıya geleceğiz.”

YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DE SANAYİ TANIMININ İÇERİSİNDE
Üretim Reform Paketi ile birlikte yazılım ve bilişim teknolojilerinin de sanayi tanımının içerisinde yer alacağının bilgisini veren Tanrıverdi, bu kapsamda yazılım ve bilişim sektörünün, sanayiciye sağlanan teşviklerden yararlanabileceğini söyledi. Tanrıverdi: “Cıvata görmemiş makine mühendisi yâda kumaşla karşı karşıya gelmemiş tekstil mühendisleri yetişiyor” diye daha önce bizim sürekli olarak sanayiciden duyduğumuz bir şikâyet vardı. Bu anlamda da Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) önü açılarak, mühendislik ve fen bilimleri kollarında öğrencilerin son bir yılının yarısını sanayi de geçirmek gibi bir formül geliştiriliyor. Yani öğrenci daha mezun olmadan gidecek, kendi birimi ile ilgili bir fabrikada hem öğrencilik yapacak hem de çalışıyor olacak. Dolayısıyla mezun olduğunda işinden bir haber mühendis, cıvata sıkmayan mühendis gibi bir kavramla karşılaşmayacağız. Bu da önemli bir yenilik oldu. Daha önce bizim sanayi diye tarif ettiğimiz bir kesim vardı. Bu tarifin içine yazılım ve bilişim teknolojileri de dâhil edildi. Yani daha önce bilgisayar programları yapan firmalar, sanayi tanımının içerisinde yer almıyordu. Şimdi onlarda sanayici statüsüne kavuşturuldu. Bu kapsamda bunlarda sanayiciye sağlanan teşviklerden yararlanacak” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİME TAM DESTEK
Yerli üretimin zorunlu kılındığını belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu: “Bir başka uygulama ise yerli malına destek konusudur. Daha önceki yasalarda da yerli malına yüzde 15 avantaj sağlanacağına dair hükümler vardı fakat uygulamada bu pek uygulanmıyordu. Çünkü uygulanması zorunlu değildi. Şimdi bu yasayla yerli malı üreten firmalar, ithal firmalara göre yüzde 15 fiyat avantajına sahip olacaklar ve özellikle bazı mallarda da o malları alan insanlar yerli malını yüzde 15 daha ucuz almakla zorunlu olacaklar. Daha önce serbesti varken şu anda zorunlu hale geldi ve hatta orta, ileri teknoloji makine, malzeme ve ekipman arasında ilgili bakanlıklarca belirlenen ve kamu ihale kurumunun da sitesinde yayınlanan mallar, makinalar yerli olmak zorunda. Yani ihaleye giren kurumlar bu tür malları yerli almak zorundalar. Demek ki bakanlık, “Bu malzemeler Türkiye’de yeterince üretiliyor. Teknoloji yeterli seviyede. Dolayısıyla artık bunu ithal etmenin bir anlamı yok” diyerek, diğer ithal olan ekipmanın gelmesini yasaklamış oluyor. Bu da yerli imalatı desteleyen bir uygulamadır.”

KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ İŞLETMELERE AF GELDİ
Kayıt altına alınmamış işletmelere af geldiğini kaydeden Tanrıverdi, ayrıca hafta tatili prosedürünün de ortadan kaldırıldığını dile getirdi. Tanrıverdi: “Bunlarda aslında küçük küçük ama önemli değişiklikler. Bir de ilimizi ilgilendiren bizim müdürlük olarak ta üzerinde durduğumuz ve yeni yasa paketi içerisinde yer almasını istediğimiz bir Islah OSB hususu vardı. Müdürlük olarak biz konuyla ilgili bilgi notu isteyen vekillerimizin istifadesine sunduk. Büyük ihtimalle bizim vekillerimizin, siyasilerimizin teklif etmeleri sonucu yasa da yer alan bir husus oldu. Islah OSB, yani asında OSB bölgeleri var. Bir de her sanayici OSB bölgesi yoksa yâda OSB bölgesi var ama içinde yer yoksa kişi kendisi satın aldığı bir arsa da sanayi tesisini yapıyordu. Kahramanmaraş aslında bu şekilde sanayileşmiş bir kent. Yani OSB çok geç devreye girmiş ve daha küçük bir alanda sınırlı kaldığı için büyük işletmelerimiz yoğunlukla OSB dışında Gaziantep, Adana ve Kayseri yolu üzerinde kümelenmiş vaziyetteler. Şimdi bu işletmeleri OSB haline çevirmek mümkün olacak. Daha önce böyle bir yasa çıkmıştı fakat biz imar planlarındaki eksiklerinden dolayı faydalanamamıştık. Şimdi imar planındaki eksiklikler büyükşehir belediyemizde tamamlandı. Dolayısıyla bazı yerlerde biz Islah OSB kurabilecek olgunluğa ulaşmış durumdayız. OSB Bölgesi haline dönüşürsek, hem verilen teşviklerde bir üst bantta yararlanma imkânımız olacak hem de enerjiyi çok daha uygun bir fiyatla kullanma imkânına sahip olmuş olacağız. Dağıtım şirketlerinin karları kayıp-kaçak bedellerinin olmadığı yalın bir üretim bedelini ödeyerek, bunu kullanmış olacağız. Bu da sanayicimiz açısından çok büyük bir yük. Özellikle yurt dışında bulunan firmalarımız açısından rekabeti arttıran bir unsur olacak. Bunun içinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde bu işi yapabilecek bir ekip kurularak, hemen faaliyete geçirilmesi ve işlemlerin hızla devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİLERİ KURULMA AŞAMASINDA
Şu anda Kahramanmaraş’ta 5-6 tane yeni küçük sanayi sitesinin kurulma aşamasında olduğunu söyleyen Tanrıverdi, son olarak sözlerine şunları ekledi: “Dolayısıyla bunların inşa aşamasında olan bütün vergi yükleri kaldırıldı. Daha önce bin TL’ye mal olan bir işletme 80 bin TL’ye mal olabilecek. Bunun dışında şehir içinden şehir dışına taşınmak isteyen küçük sanayicilerimiz taşınma masraflarını da devletten kredi ile alabilecekler. Dolayısıyla taşınma masraflarını da devlet karşılamış olacak. Bizim özellikle konfeksiyon alanında, ayakkabıcılık alanında şehir içinde merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerde çok zor şartlarda üretim yapan firmalarımız var. Bu firmalarımızın sanayi sitelerine taşınması çok daha kolay bir hale geliyor.”

HABER: EMRE AKKIŞ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.