KAHRAMANMARAŞ’TA EN ÇOK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUNUYOR!

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından paylaşılan 2017 Faaliyet Raporu’na göre en çok karşılaşılan 20 suç türünde Kahramanmaraş’ta, 19 ve yaş üstü grupları 7 bin 40 sayıyla en fazla silahlı terör örgütüne üye oluyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA EN ÇOK SİLAHLI  TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUNUYOR!

115 sayfalık Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, 2017 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. 2017 yılına ait faaliyet raporu, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 168 numaralı ‘Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları’ genelgesi uyarınca, Kahramanmaraş Merkez, Türkoğlu, Pazarcık ve Andırın ilçesini kapsayacak şekilde Ulusal Yargı Ağı Bilişim sisteminde yer alan bilgiler esas alınarak düzenlendi. Yıllara göre açılan soruşturma sayısı verilerine göre dosya sayılarında ki artış göze çarparken, en çok karşılaşılan 20 suç türünde Kahramanmaraş’ta, 19 ve yaş üstü gruplarında 7 bin 40 sayıyla en fazla silahterör örgütüne üye olunduğu görüldü. Adalet Komisyonu Başkanı Timuçin Dedeoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı’nın baş yazıyla başlayan 2017 yılı faaliyet raporunun detayları haberimizde.

İNSAN HAKLARINA AZAMİ DİKKAT GÖSTERİYORUZ”

2017 yılı faaliyet yılı raporunun sonunda ise değerlendirme ve sonuç bölümünde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Timuçin Dedeoğlu’nun görüşlerine yer verildi. Dedeoğlu sonuç kısmında, “Adalet mülkün temelidir. Devlet gücünü ve varlığını, bağımsızlığı ve tarafsızlığına güven duyulan, hızlı, etkili, caydırıcı ve rehabilite edici bir adalet sisteminden alır. Adliyemiz tüm çalışanları ile halkımız nezdinde güvenilir, hızlı ve etkin bir adalet sisteminin varlığı için bütün gücüyle seferber olmuş̧ durumdadır. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra bu çabalar en üst seviyeye çıkmış̧ olup, ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne kasteden bir kısım hainlerin bertaraf edilmesi konusunda gösterilen gayret ve çabalara adliye birimlerimiz de hukuk ve adalet mekanizmalarını işleterek önemli katkı sağlamışlardır. Bu çabalar sırasında insan hakları ve adalet konusunda azami dikkat ve özenle çalışarak öncelikle tarafların hak ve hukukunu gözetmeyi sonrasında adalete ve onun nezdinde devletimize duyulan güven ve itibarı en üst seviyede korumayı kendimize şiar edinmiş bulunmaktayız. Adliyemizde 2017 yılında bir önceki yıla göre iş sayılarının arttığı ve tüm birimlerde çıkan iş yüzdesinde yükselme olduğu görülmüştür. Bu da Kahramanmaraş Adliyesi’nde yargısal faaliyetlerin aksamadan mümkün olduğunca zamanında yerine getirildiğini göstermektedir. Bu kapsamda düzenlenen faaliyet raporumuz Kahramanmaraş Merkez ve Mülhakat Adliyelerimiz olan Andırın, Türkoğlu ve Pazarcık Adliyelerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Düzenlenen bu rapor çalışmaların şeffaf bir şekilde halka arzı konusunda titizlikle birimlerimizce hazırlanmış olup raporların hazırlanmasında emeği geçen Hakim-Cumhuriyet Savcısı ve personellerimize teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BİTİRİLME SÜRELERİ

En çok karşılaşılan 20 suç̧ türüne göre soruşturmaların bitirilme süreleri ortalamasına bakıldığı zaman silahlı terör örgütüne üye olma soruşturması ortalama 20 günde bitirilerek en çabuk sonuç alınan soruşturma türü oldu. Bunu, 34 günle müstehcen yayınların üretimi, 35 günle taksirle yaralama, 48 günle konut dokunulmazlığı ihlali takip etti. Diğer soruşturmalar ise ortalama şu şekilde bitirildi. Mühür bozma 49, bina içerisinde hırsızlık 55, basit tehdit 59, mala zarar verme 62, uyuşturucu madde ve uyarıcı madde ticareti 69, dolandırıcılık 75, kişilerin huzur ve sükununu bozma 76, kullanmak için uyuşturucu madde alma 79, basit yaralama 84, hakaret 88, yaralama ve silahla tehdit 89, resmi belgede sahtecilik 94, tehdit 98, başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma soruşturması ise 101 günde bitirildi. Hırsızlık soruşturmaları ise ortalama 108 günde bitirilerek bu alanda en uzun sürede tamamlanan soruşturma konusu oldu.

EN ÇOK HANGİ DOSYALAR FAİLİ MEÇHUL KALDI!

En çok karşılaşılan 20 suç türüne göre faili meçhul dosya sayılarına bakıldığında da dikkat çekici sayılar görüldü. 425 dosya sayısıyla en fazla mala zarar verme suçu, en az ise bir dosya sayısıyla mühür bozma suçu faili meçhul olarak kaldı. Suç türüne göre faili meçhul dosya sayısı sıralaması en azdan en çoğa şu şekilde oluştu; Kullanmak için uyuşturucu madde alma 3, basit tehdit 8, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti 17, yaralama 25, silahlı terör örgütüne üye olma 54, tehdit 59, resmi belgede sahtecilik 73, basit yaralama 121, hakaret 130, dolandırıcılık 202, başkasına ait banka kartını izinsiz kullanma 209, hırsızlık 211, konut dokunulmazlığı ihlali 214, taksirle yaralama 236, müstehcen yayınların üretimi 289, bina içerisinde hırsızlık 323.

SORUŞTURMA SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

Yıllara göre açılan soruşturma sayısı verilerine göre ise dosya sayılarında ki artış göze çarpıyor. Bu durum olayların da arttığının en önemli göstergesi olurken, 2013 yılında 19 bin 866, 2014 yılında 20 bin 210, 2015 yılında 22 bin 218, 2016 yılında 21 bin 612 ve 2017 yılında ise 29 bir 589 soruşturma dosyası açıldı. 2016-2017 yılları arasındaki bir yıllık sürede soruşturma dosyası açılma sayısı 8 binden fazla oldu.

EN ÇOK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLUYORLAR!

En çok karşılaşılan 20 suç̧ türünde şüphelilerin 12-15, 16-18 ile 19 ve üstü yaş gruplarına göre sayıları istatistiğinde ise 12-15 yaş arası en az şüpheli olurken, en fazla şüpheli de 19 yaş ve üstü gruplarından oluştu. 12-15 yaş arasındaki şüphelilerin en fazla işlediği suç 190 sayıyla basit yaralama olurken, 16-18 yaş arasında da 429 şüpheli yine basit yaralama olayına karıştı. 19 yaş ve üstü gruplarında ise en fazla görülen olay şekli 7 bin 40 ile silahlı terör örgütüne üye olma olarak gerçekleşti. Suçların toplam sayısına bakıldığında ise 12-15 yaş arası 441, 16-18 yaş arası bin 296, 19 yaş ve üstünde ise 29 bin 67 şüpheli yer aldı.

TUTUKLULUK SÜRESİ EN ÇOK

En çok karşılaşılan suç türlerine göre soruşturma aşamasında ortalama tutukluluk sürelerinde ise silahlı terör örgütüne üye olma geliyor. Silahlı terör örgütüne üye olmanın ortalama tutukluluk süresi 102 gün olurken, yaralama 96, uyuşturucu madde ticareti 81, resmi belgede sahtecilik 49, dolandırıcılık 32, basit yaralama ve tehdit 30 ve hırsızlık ise 14. Tutuklama ve adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayılarındaysa tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen bin 96 kişi hakkında tutukluluk kararı verilirken, bin 551 kişi hakkında ise tutukluluk kararı verilmedi. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin bin 345’ine adli kontrol kararı verilirken, bin 67 kişiye ise adli kontrol kararı verilmedi.

30 BİN 963 KARAR VERİLDİ!

2017 faaliyet raporundaki karar türüne göre dosya sayılarına bakıldığında 30 bin 963 karar verildi. 16 bin 241 dosyaya kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı verilirken, 6 bin 145 iddianame, 3 bin 391 yetkisizlik, bin 939 uzlaşma, bin 379 birleştirme, bin 119 daimi arama kararı, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı 210, görevsizlik 37, fezleke 32, idari yaptırım kararı 14 ve 8 dava name kararı verildi.

EVLİLİĞİN BUTLANININ SÜRESİ 1200

Kahramanmaraş 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davaların bitirilmesi süresi ortalamalarında ise evliliğin butlanı bin 200, katkı payı ve ipoteğin fekki bin 95 olarak görüldü. Bu sayıları, tanıma ve tenfiz 730, babalık-soy bağının reddi 600, velayetin düzlenmesi 520, çekişmeli boşanma 400, ziynet eşyası 380, evlat edinme ve nişan bozulmasıyla eşyanın geri alınması 370, aile konutu şerhi ve nafaka 350, velayetin değiştirilmesi 320, çocukla kişisel ilişki kurulması 180, evlenmeye izin ve bekleme müddetinin kaldırılması 2, anlaşmalı boşanma ve çocuk mallarının korunmasına ise 1 gün olarak kayıtlara geçti.

İŞ MAHKEMESİ’NDE BİTİRİLME SÜRELERİ!

Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi’nde görülen ve en çok karşılaşılan 20 dava türüne göre davaların bitirilme süresini bakıldığında en fazla sürede bitirilen dava türü 940 günle tazminat oldu. Sendikal faaliyetlerin durdurulması 699, icra emrine itiraz 698, rucuen tazminat 653, tespit 614, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan alacaklar 596, iş kurum işleminin iptali istemli 392, işe iade 273 ve menfi tespit davası ise ortalama 235 günde bitirildi. En kısa sürede bitirilen dava konusu ise 4 günle arabuluculukta icra edebilirlik şerhi oldu.

(Haber: Ahmet Güneçıkan-Mustafa Kılınç)

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 15:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner96

banner67

banner98

banner103