banner197

KAHRAMANMARAŞ'TA OTEL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR ALINDI

Kahramanmaraş Valiliğince alınan karar doğrultusunda, konaklama tesislerinin günlük kayıt tutma şartıyla; bu kayıtların kolluk kuvvetlerine anlık bildirim yapılması zorunluluğu getirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OTEL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR ALINDI

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28 Kasım 2020 günü saat 18:30’da Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılıGenelgesi ile yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine,

2. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,

3. Kaymakamlıklarca bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,

4. Kimlik Bildirme Kanununun ek 2’nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2’nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiğikolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veyarestoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasındaolup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,

5. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklamatesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,

6. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarındasaat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayındahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

7. Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerdebulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine,kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun veTurizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konususuç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamındagerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

8. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

9. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

10. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 11. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner174