banner117

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK PRİMİNİ YATIRMAYAN KURUMLARA YENİ FIRSAT

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taşeron olarak çalışırken kadroya geçen işçilerin işsizlik primini yatırmayan kurumlara önemli bir fırsatın doğduğunu açıkladı.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN İŞSİZLİK PRİMİNİ YATIRMAYAN KURUMLARA YENİ FIRSAT

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi kapsamında 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “696 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 113’üncü maddesi ile 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa geçici 7’nci madde, 127’nci maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye geçici 23, 24 ve 25 inci maddeler eklenmiş, konuya ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron şirket personeli olarak çalışan yüz binlerce işçi 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçirildi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d bendi uyarınca sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler için işsizlik sigortası primi ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt yaşanıyordu. Bazı kurumlar işsizlik primi yatırırken, bazı kurumlar yatırmadı. Sosyal güvenlik kurumu (SGK), bir genelgeyle belirsizliği ortadan kaldırarak, konuya açıklık getirdi.696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4/c’liler 4/b kadrosuna alınırken, taşeron işçiler, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d bendi uyarınca sürekli işçi olarak istihdam edilmektedir. Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri, 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlandı. Kurumlar, kadroya alınan taşeron işçiler için yüzde 1 çalışan, yüzde 2 işveren payından oluşan işsizlik sigortası primi yatırıp yatırmama konusunda tereddütte kaldı. Kimi kurumlar primi yatırırken, önemli bir kısmı yatırmadı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4c’liler ve 4d’liler için işsizlik sigortası yatırılıp yatırılmayacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla sosyal güvenlik kurumu (SGK) tarafından 2018/30 sayılı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4c maddesi kapsamında çalışırken 4b bendi kapsamında istihdam edilenler için işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanmayacağı, buna mukabil 4/d bendi kapsamında istihdam edilenlere işsizlik sigortası hükümlerinin uygulanacağı belirtildi. Genelgede, kadroya geçirildikleri tarihten itibaren haklarında işsizlik sigortası hükümleri uygulanmamış olan personel için geriye dönük belge düzenlenerek, 23 Eylül’e kadar SGK’ya bildirilmesi gerektiği kaydedildi. Ödenmemiş işsizlik sigortası primlerinin de eylül ayı sonuna kadar ödenmesi halinde yükümlülüğün yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacağı belirtildi.

Haber: Emre Akkış

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER