YANLIŞ BEYANDA BULUNAN İŞÇİYE KÖTÜ HABER!

Çalıştığı iş yerindeki başvuru formundaki sorulara yanlış beyanda bulunan işçi, kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nin işe iade ettiği işçiye kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme; işverene yalan söyleyen işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığı ve işverenin feshinin haklı olduğuna hükmetti.

 YANLIŞ BEYANDA BULUNAN İŞÇİYE KÖTÜ HABER!

Karıştığı adli bir olaydan dolayı aldığı denetimli serbestlik cezasını işverenden saklayan işçi, kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi'nde dava açan işçi, işe iadesini istedi. Davalı işveren ise davacı hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' şüphesiyle soruşturma geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Kamu davasının ertelenmesine dair kararın bulunmasına rağmen davacının yanlış beyanda bulunarak işvereni yanıltması gerekçesiyle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini savundu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, İŞÇİYİ HAKLI BULDU
Mahkeme, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin esasında ahlak ve iyi niyet kuralları geçerli olduğuna dikkat çekerek davayı reddetti. Davacının istinaf başvurusunu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi, işçiyi haklı buldu. Kararda, "İşveren tarafından düzenlenmesi istenilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Kaydı Formunda yer alan 'Hakkınızda verilmiş mahkûmiyet hükmü (ertelenmiş, paraya çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması dâhil )veya devam eden ceza davası var mı?' sorularına hayır cevabı vermiş ise de ilgili formun ise taraflar arasındaki iş sözleşmesi devam ederken düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, ilgili formda yer alan sorular ile davacı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet hükmü veya yargılama bulunup bulunmadığı öğrenilmek istenmiştir. Numarası belirtilen 'kamu davasının açılmasının ertelenmesi' kararı niteliği itibari ile mahkûmiyet hükmü değildir. Anılan suça ilişkin davacı hakkında ceza davası açılmamıştır. 4857 Sayılı Kanunun 25/II-a bendi koşulları oluşmadığından işveren tarafından gerçekleştirilen feshin haklı nedene dayandığı yönündeki mahkeme kabulü isabetsizdir gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir." denildi.

DAVADA SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU
Davada son noktayı koyan Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını ortadan kaldırdı. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "İş Kanunun 25/II-a maddesi gereğince iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işvereni yanıltması haklı nedenle derhal fesih sebebidir.

Davacının davalı iş yerinde iş sözleşmesinin yenilenmesi sırasında başvuru formunu doldururken herhangi bir suçtan dolayı yargılandınız mı, hakkınızda verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmü (ertelenmiş, paraya çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılması da dâhil) veya halen devam eden ceza davası bulunup bulunmadığı sorularına hayır cevabı verdiği, ancak davacı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kararı ile kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve bir yıl süreyle tedavili denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı tarafından doldurulan formda hakkındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını işverenden gizleyerek ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığı ve işverenin feshinin haklı olduğu anlaşılmış olup davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir."

“BU DURUM GENİŞ BİR BİÇİMDE YORUMLANMALI”
Konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Av. İsmail Yürük, “Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bu karar ile işçinin işe girerken doldurduğu formlarda kendisiyle ilgili sorulan sorulara doğru cevap verme yükümlülüğü olduğunu ortaya koymuştur. Somut olayda işçinin kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve bir yıl süreyle tedavili denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair karar verilmiş olmasına rağmen bu bilginin işverenden saklanması ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış olarak kabul edilmiş ve işveren tarafından yapılan feshinin iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durum geniş bir biçimde yorumlanmalı ve işçi tarafından doldurulan formda ki tüm sorular için işçilerin doğru cevap verme yükümlülüğünün olduğuna dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.

Haber: Emre Akkış

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner166