Gazetecilik ve Köşe yazarlığı ...

Bugün 10 Ocak...

Çalışan Gazeteciler Günü.

Gayet tabii ki konumuz Gazetecilik olacak...

Gazeteciliğe bakınca sırasıyla şunları görüyoruz:

Bilgi toplanması...

Yazılması...

Düzenlenmesi...

Dağıtımı...

Bu adımlar gazeteciliğin temelidir.

***

Gazeteci ise, erişmek istediği kitleye göre önemli bilgileri toplar...

Haber yapar.

Ve de kamuoyunu bilgilendirir.

Gazetecilik ve gazeteci üç aşağı beş yukarı ancak böyle özetlenebilir.

***

Haber, gerçeklere ve verilere dayalı olmalıdır.

Asıl olan gerçekleri saptırmamaktır.

Gazetecilikte tarafsızlık esas olmalıdır.

Yorum yapmadan gerçekleri duyurmak ana görev olmalıdır.

İşte bu noktada Köşe Yazarlığı başlıyor.

Yorum noktasında köşelere iş düşüyor.

***

Köşe yazarlığı gazetecilikte, farklı bir konumdadır.

Gazeteci gerçekleri kamuoyuna yansıtır.

Yorumsuz ve net olarak bilgilendirme yapar.

Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri budur.

Yorum yapmak ise yazarlara düşer.

Gazeteyi elimize alırız...

Önce haberleri okuruz.

Arkasından köşeleri...

Önce haberle ilgileniriz.

Sonra köşelerde neler yazıldığına bakarız.

***

Bazı okuyucular haberle yetinir.

Bazıları ise mutlaka köşeleri takip eder.

Okuyucu, güvendiği köşe yazarını mutlaka okur.

Köşe tiryakiliği diye bir durum vardır.

Gazetecilik bir meslektir.

Köşe yazarlığı da bu mesleğin bir parçasıdır.

Her ikisi de gazeteyi tamamlayan ana unsurlardır.

Okuyucu değerlendirmesini ayrı ayrı yapar.

***

Sonuç olarak gazeteci ve köşe yazarı takım arkadaşıdır.

Gazete bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Ekip yöneticileri işin başındadır.

Muhabirinden mizanpajcısına...

Matbaacısından dağıtıcısına kadar...

Herkese ayrı bir görev verilmiştir.

***

Herkes görevini iyi yaparsa iyi gazetemiz olur.

Gazete iyi olursa, ekmek parası da hakkıyla kazanılmış olur.

Şimdi internet gazeteciliği de gündemde.

Aynı kurallar internet için de geçerlidir.

Tüm gazeteci arkadaşlarımı böyle onurlu bir kamu görevini yerine getirmelerinden dolayı kutluyorum.

Hayırlı günler.

YORUM EKLE

banner96

banner67

banner103