banner117

KONKORDATODA DENGELEME SÜRECİ

Özellikle geçen yıl Türkiye ekonomisinde görülen dalgalanmaların etkisiyle mali yapılarında bozulma yaşayan ve borçlarını ödemekte zorlanan şirketler konkordato ilan etmeye başlamıştı. Bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde konkordato süreci tersine döndü ve konkordatoda “dengelenme” süreci başladı.

KONKORDATODA DENGELEME SÜRECİ


Çıkışlarda ivmeli bir artış söz konusu. En fazla konkordato müracaatı 2018 yılının son çeyreğinde yaşanmıştı. Ekonomik göstergelerdeki düzelme ve piyasalarda yaşanan dengelenme sürecinin etkisiyle yeni konkordato müracaatları hız kesti. 2019 yılının ilk 3 ayında yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son üç ayındaki müracaat sayısının 3’te birine indi. Bu aylar ayrıca, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde konkordatodan çıkışların hızlandığı bir dönem oldu.

KREDİ YAPILANDIRMA SÜREÇLERİNE HIZ VE ETKİNLİK KAZANDIRILMASI SAĞLANMIŞTI
2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından her gün 5-6 firma ile müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Konkordato heyet çalışmaları sayesinde, kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlanmıştı.

ÇÖZÜM PAKETLERİNİN BANKALARCA SUNULDUĞU GÖRÜLÜYOR
Sektör temsilcileri, bankaların kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara bakış açısının son dönemde çok büyük değişim gösterdiğini vurguluyor. Önceden kredi borçlarını yapılandırmakta ve bankalarla anlaşmakta zorluk yaşayan firmalara, bugün bizzat bankalarca çözüm önerileriyle gelindiği, firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketlerinin bankalarca sunulduğu görülüyor.

KONKORDATO SÜRECİNDEN ÇIKAN FİRMA SAYISI 787’E ULAŞTI
Şubat ayı itibarıyla 7 büyük bankaya ilave olarak diğer bankalar da müzakerelere katılmaya başladı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlaması, borçlu firmalara sunulan çözümleri hızlandırdı, kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı. Bankalarca yürütülen heyet çalışmalarıyla bugüne kadar yüzlerce firma ile görüşülerek müzakereler yapıldı. Mali zorluk yaşamakla birlikte, süreci suiistimal etmeyen, uygun koşullarda borçlarını ödemek niyetinde olan yüzlerce firma ile anlaşma sağlandı, kredileri mali durumlarına uygun biçimde yapılandırıldı. Heyet görüşmeleri sayesinde tüm banka borçlarını tek seferde, mali durumlarına uygun olarak yapılandıran firmalar, piyasa alacaklılarıyla da anlaşmaya vararak konkordatodan çıkmaya başladı. Konkordato sürecinden çıkan firma sayısı 787’e ulaştı. Bu firmaların bankalara olan 8 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıkmış oldu.

KONKORDATO NEDİR?
Basit tabirle iflastan kurtulmak için karşılıklı tavizlerin verilmesi suretiyle sonuçlanan bir anlaşma veya borç yapılandırması şeklinde adlandırılabilir. Son günlerde çok popüler olmuştur. Konkordato aslında iflas ertelemesi kurumunun kalkması ile de ortaya çıkan boşluğu doldurmuştur. Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde tanımlanabilir. Aslında bu kurum dürüst borçlular için düzenlenmiştir. Finansal yapıları bozulan işletmeleri koruma amacı güder.

Konkordatonun iflas ve iflasın ertelenmesi kurumu ile arasındaki başlıca farklar nedir?

a-) Konkordato daha az masrafla yapılmasına rağmen iflas daha fazla maliyetlidir.

b-) İflas da borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar; ancak konkordato da tasarruf ehliyeti devam eder.

c-) İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir. Ancak konkordato da borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler.

d-) İflasa ancak tacirler başvurabilirken konkordatoya başvurmak için tacir olmak şart değildir.

e-) İflasa tabi olsun olmasın tüm borçlular ile iflas talebinde bulunabilen alacaklılar konkordato talebinde bulunabilirken, iflasın ertelenmesini sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirler.

f-) İflasın ertelenmesine mahkemece karar verilebilmesi için alacaklıların rızası aranmaz. Ancak konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacakların belli sayıda olmasına bağlıdır.

g-) İflas ertelemesine pasifi aktifinden fazla(borca batık )olanlar başvurabilirken konkordatoya borcu vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan başvurabilir.

h-) İflasın ertelemesinde faizler işler, konkordato da ise kural olarak konkordato mühletince faiz işlemez.

ı-) İflasın ertelenmesinde alacaklılar alacaklarından feragat edip etmeme konudan serbestken, konkordato da ise genellikle alacaklarından bir kısmından feragat halinde başarıya ulaşır.

i-) Konkordato kısa sürerken, iflasın ertelenmesi 5 yıla kadar çıkabilmekteydi

j-) İflasın ertelenmesi kurumu tamamen kaldırılmıştır.

3. Kimler konkordato talebinde bulunabilir?
İflasa tabi olsun/olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı kimse de konkordato talebinde bulunabilir.

Haber: Mustafa Bilgiç

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner156

banner159