banner117

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU, ÖĞRETMENE DESTEK KANUNU OLMALIDIR”

Eğitim Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdülzaziz Aydın, Öğrmetmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin, “Öğretmenlik meslek kanunu, öğretmene destek kanunu olmalıdır” dedi.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU, ÖĞRETMENE DESTEK KANUNU OLMALIDIR”

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesini açıkladı. Eğitim sisteminde gerçekleştirilmesi düşünülen dönüşüm alanlarının tespiti ile bu dönüşümün kapsamını belirleyen ve buna dair bir yol haritası ortaya koyan bu belgenin içeriğinde bulunan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen İl Başkanı Abdülaziz Aydın, “İnsanın kendisini inşa ve özünü keşfetmeye yönelik icra zemini olarak eğitimin, eğiten-eğitilen ya da öğreten-öğrenen sıfatları çerçevesinde insanların birbirleriyle ilişkisinden, iletişiminden ve etkileşiminden beslenen akli süreçlerin hâkim olduğu ve ahlaki sonuçların hedef alındığı faaliyetler bütünüdür. Milli Eğitim Bakanlığının vizyon belgesinde yer alan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Sendikal çalışmaların ve teklifler Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi tarafından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile paylaşıldı” ifadelerini kullandı.

“KANUN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN DEĞERİNİN SOMUT GÖSTERGESİ OLMALIDIR
Söz konusu faaliyetler bütününün her kulvarında ve her anında, eğitilme iştiyakını artırma ve öğrenme ihtiyacını karşılama sorumluluğunu yüklenen asli öznenin, tarihin her döneminde önemini koruduğunu belirten Aydın, “Öğretmeni, şuur sermayesini artırmaya, bilgi haznesini büyütmeye, idrak zeminini güçlendirmeye, olaya ya da olguya dair hikmeti keşfetmeye dönük eylemleriyle beşerin insanlaşması ve bireyin uzmanlaşması yolculuğunun rehberi olarak kabul ediyoruz. Bütün insanlığa uzanan kapsayıcı ve etki üretici sorumluluk alanı, öğretmenlik mesleğinin önemli ve değerli kabul edilmesi için hem gerek hem de yeter şart hükmündedir. Meslek kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır” diye konuştu.

“İÇERİK KONUSUNDA DA MUTABAKAT ARANMALIDIR”
Resmî-özel öğretim kurumu ayrımı yapılmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyacın öğretmenler, sendikalar, siyasi partiler ve son yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sıklıkla dile getirildiğini kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğu konusunda toplumda ve eğitimin paydaşları arasında bir mutabakatın varlığı kuşkusuzdur. Ancak bu mutabakatın, kanunun içeriği konusunda da aranmasının gerektiği şüphesizdir.”

“ÖĞRETMENLİK VE YÖNETİCİLİK PROFESYONEL BİR MESLEK OLARAK KURGULANMALIDIR”
 Mevcut Devlet Memurları Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler bulunduğunu hatırlatan Aydın, “Söz konusu düzenlemelerin farklı saiklerle gerçekleştirildiği, Bakanlığın ve özel öğretim kurumlarının gelecek vizyonuyla uyumlu olmadığı, öğretmeni ‘öğretmenlik’ özelinde değil de kamu personel sistemi içerisinde bir hizmet sınıfı içinde ele alan sistemin, toplumun meslekten ve meslek mensuplarından beklentilerini karşılamasına imkân verecek esnekliği ve özerkliği sağlamadığı aşikârdır. Mesleğin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir meslek kanunu olacağı kuşkusuzdur” şeklinde konuştu.

“KANUN, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN TALEPLERİNİ DİKKATE ALMALIDIR”
Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütüleceğinin bir eylem adımı olarak yer aldığını dile getiren Abdülaziz Aydın, “2023 Eğitim Vizyonu Takvimi çerçevesinde 2018 yılı içinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlık ve tasarım çalışmalarının, 2019 yılı içinde ise geliştirme çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya konulacağının kararlaştırıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen olarak, söz konusu hazırlık, tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir meslek kanunundan beklentiler ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içermesi gereken unsurlara ilişkin bir çalışma yaptık. Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına azami oranda fırsat verilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Haber: Emre Akkış

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019, 10:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER