banner117

MESLEKİ LİSELERDE ARTIK ‘ARA’ DEĞİL, ‘ANA’ ELEMAN ÇIKACAK!

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu mesleki ve teknik eğitim veren okullarda Kalite Güvence Sistemi Projesi’ne ilişkin, “Projeyle birlikte sektörle meslek liselerimiz reel ve rasyonel işbirliği yapacak. Meslek Liselerimizde ‘Ara eleman çıkar’ diye bir fikir vardı. Bakanlığımız vizyon belgesindeki hedefler çerçevesinde ara eleman değil, ana eleman çıkarak şekilde altyapı hazırlıyor” dedi.

MESLEKİ LİSELERDE ARTIK ‘ARA’ DEĞİL, ‘ANA’ ELEMAN ÇIKACAK!

Mesleki ve Teknik Liselerde eğitim seviyesinin arttırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye’nin her alanda kalkınmasını gerçekleştirebilmek amacıyla Bakan Ziya Selçuk’un vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda Kalite Güvence Sistemi Projesi başlattı. Türkiye’ye adeta can suyu olacak projenin detaylarını ise İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz anlattı. Projenin önemli noktalarına ışık tutarak önemli bilgiler veren Yılmaz, artık meslek liselerinin ara değil, ana eleman yetiştireceğine vurgu yaptı.

İşte İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’ın Kalite Güvence Sistemi’ne ilişkin açıklamaları şu şekilde;

“BAKANLIĞIMIZ 7 TEMEL HEDEF BELİRLEDİ”
Bakanlığımız 2018 yılı Ekim ayından 2023 Eğitim Vizyonu Belgesini açıkladı. 2023 eğitim Vizyonu Belgesi’nde ön plana çıkan hususlardan bir tanesi de mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgiliydi ve bakanlığımız 7 tane temel hedef belirledi. Bunlardan bir tanesi mesleki teknik eğitime atfedilen değerin arttırılması, okullarımızın toplum nezdinde ki itibarını yükseltilmesi için yapılması gereken çalışmalardı.  İkincisi rehberlik ve erişim imkânının arttırılması çalışması. Üçüncüsü, yeni müfredatların geliştirilmesi, malum her geçen gün teknoloji gelişiyor, mesleklerle ilgili ihtiyaçlar gelişiyor. Bu gelişen ihtiyacı ve gelişen teknolojiyi dikkate alarak yeni nesil müfredatında o gelişmeye paralel olarak artması yenilenmesi gerekiyor. Dördüncü olarak eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, teknolojinin gelişmesiyle beraber o teknolojiyi kullanacak olan insan kaynağı eğitimciler ve o teknolojiyi kullanacak olan öğrencilerin eğitileceği ortamlarında iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor.

“ÜRETİM VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK”
Beşinci olarak sektörün ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarının yetiştirilmesi. Şimdi meslek liselerinde şu meslek lisesinde şu kadar alan var bu alana göre yetiştiriliyor. Meslek liselerimizin alanları bunlar, bunları öğrenecek diye ifade ediliyordu. Yıllar öncesinde o alanlar işe yarıyormuş ama şu anda artık o alanların toplumsal karşılığı yok. Hâlbuki onun yerine çok daha ihtiyaç olan yeni alanlar açıldı. Dolayısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu alanlar var. Bir tanesi ülke genelinde ihtiyaç duyduğu alanlar bir kısmında da bölge genelinde ihtiyaç duyduğu alanlar var. Diyelim ki işte Kahramanmaraş'ta tekstil ön plandaysa bu bölgede tekstil ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu meslek elemanlarını yetiştirilmesi. Altıncı olarak eğitim, üretim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, yani çocuklarımızı sadece eğitmemiz yetmiyor. Eğittiğimiz çocuklarımızın üretmesi lazım, üreten çocuklarında istihdam edilmesi lazım. Ancak o zaman bu üçlü sağlanırsa meslek liselerinin kuruluş amaçları gerçekleşmiş olur.

“YERLİ VE MİLLİ SANAYİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLECEK”
Yedinci olarak da yerli ve milli sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, çünkü sanayi ve teknolojide dışa bağımlılığı ne kadar azaltırsak içeride o kadar güçlü olacağız. Bunun içinde yerli ve milli sanayinin gelişmesi lazım. Bunu geliştirecek nitelikli insan gücünün de yetiştirilmesi lazım.

“4 ALAN, 199 DALDA EĞİTİM HİZMETİ SUNULMAYA BAŞLANDI”
İşte bu 7 hedefi gerçekleştirmek için bakanlığımız çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Bir takvim dâhilinde ülke genelinde birçok çalışma yaptı. Bu çerçevede 54 alan ve 199 dalda eğitim hizmeti sunulmaya başlandı. Ülkenin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen eğitim kurumlarının dinamik bir yapıya kavuşması, aynı zamanda sektörün taleplerine duyarlı ve birlikte hareket eden sadece okulun istekleri değil sektörün taleplerini de dikkate alarak birlikte hareket eden bir anlayışla yine bu dal ve alanlarda ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikleri uyumlu hale getirildi.

“SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK MESLEK LİSESİ KURULDU”
Mesleki eğitim gören tüm okulların atölyeleri ve laboratuvarları güncelleme altyapı çalışmaları devam ediyor. Ben bugün bir kaç tane meslek lisemizin atölyelerini ziyaret ettim. Son derece modernize edilmiş şu anda fabrikalarda kullanılan altyapı materyalleri neyse aynısı adeta bir fabrika gibi okullarımızda kurulmuş durumda. Yine okullarımızda ülke geneli 20 mükemmeliyet merkezi kuruluyor. Bu merkezlerde uygulamaya ağırlık veriliyor. Ar-Ge faaliyetleri ile iş birliği sağlanıyor. Birçok meslek kuruluşu ile iş birliği protokolleri yapıldı. Bu öğrencilerimizin staj ve beceri eğitimleri sektörü gerçek iş ortamlarında yapılıyor. Şimdi stajı yaparken çocuklarımız daha sembolik stajlar yapıyordu. Şimdi ise çocuk hangi alandan mezunsa o alanla ilgili gerçek iş ortamına gidiyor adeta orada bir çalışan gibi staj ve beceri eğitim yapılıyor. Bu sektörlere yönelik eğitim veren okullarımızdaki öğrencilerimize üniversite tercihlerini yaptıklarında burslar bu kurumlar tarafından hamilik yapıyor. İşte ASASEN ile yapılan anlaşmada savunma sanayine dönük meslek lisesi kuruldu. 

“MESLEKİ EĞİTİM MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ OLUŞTURULUYOR”
İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak yürütülen Anadolu Meslek Lisesi kuruldu. Yine Mesleki İngilizceye arttırılmış sanal gerçeklikle çok daha etkili bir şekilde mesleki İngilizcenin okullarımızda daha etkin ve yaygın bir şekilde öğrenilmesinin altyapısı güçlendiriliyor. Öğretmenlerimize yönelik te düzenlemeler yapılıyor. Çünkü öğretmenlerimizi belli bir düzeyde eğitmeden o öğretmenlerin çocukları eğitmesi mümkün değil. Türkiye Odalar Birliği’nin desteğiyle okullarda Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri oluşturuluyor. Okul yöneticisi ve öğretmenlerimiz sektörün taleplerine daha çok kulak verecek. Yani ben bildiğimi okurum, bildiğimi yaparım değil, sektör ne istiyor, sektörün neye ihtiyacı var, ona göre çalışmalar yapılacak.

“TURİZM İÇİN RUSÇA, İNGİLİZCE, ALMANCA, ARAPÇA, ÇİNCE DİL ÖĞRETİMİ SAĞLANDI”
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak hareket edilerek turizm alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için Rusça, İngilizce, Almanca, Arapça, Çince dil öğretimi sağlandı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığıyla yapılan anlaşma çerçevesinde staj yapan öğrencilerimiz 2 bin TL civarında ücret alıp, akabinde bursta alacak. Bir program dahilinde bütün illerimizde tasarım ve beceri atölyeleri kurulmaya devam ediliyor. Yine bakanlığımız internette ‘Mesleğim, hayatım’ portalı gibi son derece önemli bir portal açtı. Öğrencilere ciddi bir şekilde rehberlik yapılacak bir portal. Bu portalde 52 alana yönelik tanıtım videoları var. Öğrencilerimiz alan seçimini bilinçli bir şekilde yapabilecek. Bu portal mezunlarla iş verenlerin buluşma adresi olacak. Yani mezun öğrencilerimiz oraya bilgilerini girdiklerinde işverenlerimizde ihtiyaçlarını giriyor ve adeta İŞKUR gibi faaliyet yapıyor. Portal vasıtasıyla eğitim, İstihdam bağlantısı güçlendiriliyor.

“ENDÜSTRİ 4.0 ANLAYIŞIYLA MESLEKİ EĞİTİM HARİTASI ÇIKARILDI”
Türkiye’deki bütün Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışıyla yeniden yapılandırılması amacıyla da mesleki eğitim haritası çıkarıldı. Bu ne işe yarayacak? Mesleki Eğitim Haritasında insanlarımızın ihtiyaç duyduğu konularda nerelerde ne var onu görüp oradan istifade etmeye çalışacak.

“TOBB, İLİMİZDE BİR MESLEK LİSESİNE HAMİLİK YAPIYOR”
Ülke genelinde yapılan bütün bu çalışmaların ilimize de yansımaları var. Hamilik Projesi kapsamında TOBB, ilimizde bir meslek lisesine hamilik yapıyor. Diğer meslek liselerimizin de bu belirlenen 7 hedefi gerçekleştirmesi için hem yerel imkânlar hem de kamu imkânlarından azami derecede yararlanarak iyi bir netice almaya çalışıyoruz. Şu anda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle ilimizde 30 bin mesleki eğitim alan öğrencimiz var. Bu sayının ortaöğretimdeki oranı yüzde 44,4’lük bir paya tekabül ediyor. 67 tane meslek lisemiz var. Tabii bu 67 lisenin içerisinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi var. Spor Lisesi, Sanat Lisesi var.  Çok Programlı Anadolu Liselerimiz var. Bizde ilimizde mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak için 2-3 Mayıs’ta Mesleki Eğitim Fuarı’nı açtık. Buraya bütün meslek liselerimizden öğrencilerimiz yıl içerisinde yapmış oldukları özgün ve örnek çalışmalarını getirdiler. Hem öğrencilerimiz hem de meslek lisesinin öğrenci adayları o fuarı gezmek suretiyle meslek lisesi tercihlerinde fuardaki gördükleri onlara katkı sağlamış oldu.

“KAHRAMANMARAŞ’IMIZI EĞİTİMDE HAK ETTİĞİ NOKTAYA HEP BİRLİKTE GETİRECEĞİZ”
Bütün bunlarla beraber biz bakanlığımızın açıklamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonundaki 127 hedefi gerçekleştirmek için ara renkleri katacak vizyon belgesine takviye 26 çalışma yapmış olduk. Bu 26 projemizi de geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştık. İnşallah hem bakanlığımızın açıklamış olduğu vizyon belgesindeki temel hedefler hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak müdürlüğümüz bünyesinde belirlemiş olduğumuz ara hedefleri birleştirerek Kahramanmaraş’ta eğitim, öğretim kalitesinin liselerde daha yukarılara çıkması için bütün ekibimizle el birliği güç birliği içerisinde gece gündüz demeden durmadan çalışıyoruz. İnşallah Kahramanmaraş’ımızın eğitimde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Haber: Emre Akkış

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2019, 17:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER