BUGÜN 12 ŞUBAT 1920’YDİ…

Bugün, güneş bir başka ısıttı Maraş semalarını.

Abdal Halil Ağa’nın çomağı davuluna bir başka heyecanla vurdu.

Gazi Arslan Bey İstiklâl Harbinin ilk zafer meşalesini yakarken

Şeyh Ali Sezaî Efendi sakallarını ıslatan gözyaşlarıyla hamd ve şükür dualarına duruyordu.

Bugün, Evliyâ Efendi’nin şehâdeti bir Maraş büyüklüğünde mana kazanırken

Yetim yavruları “Evliyâ Efendinin teberriği, gadanı alayım!” diye bağırlara basılıyordu.

Dün Sütçü İmam hamiyet-i diniyenin ilk kurşunu olurken

Bugün sayısız kurşun kaledeki nazlı bayrağı selamlıyordu.

Bugün, şehri baştanbaşa küle çeviren yangınlar sönmeye dururken

Karakız Muhiddin elleriyle yaktığı evinin enkâzını gururla seyrediyordu.

Haftalardır “Allahümme Ya Vedûd, Gavurun Elini Bağla Dilini Tut” dualarıyla yalvaran çocuklar bembeyaz karların içinde oyuna dalarken

Senem Ayşe elinde şehîd kocasından yadigâr silahıyla günler sonra ilk kez evine giriyordu.

Bugün şehîd sâlâları şehrin her yanını kaplarken

Silah ve bomba sesleri yerini ezan-ı Muhammedîlerin huzuruna bırakmıştı.

Nicedir düşmanın gaddarlığı ve hainliği içinde endişe ile bakan gözler

Şimdi yanmış ve yıkılmış Maraş’ı buruk bir sevinçle seyrediyordu.

Mıllış Nuriler, Abdullah Çavuşlar, Yusuf Çavuşlar, Eşbah Mehmedler cennet yurtlarında tebrikleşirken

Maraş’ta hatıralarına okunan hatm-i şerif hediyeleri öteler ötesine ulaşmaya başlamıştı bile.

Şeyh Adil Kabristanı şehîdler mezarlığına dönüşürken

Kaç Kaç yollarının şehîd bebekleri İstiklâlin en acı bedelleri oluyordu.

Mevlevîhâne yana yana kendini Maraş’a fedâ ederken

Şıh Caminin gazi minaresi bağrındaki top mermisini ibret misâli âleme teşhir ediyordu.

Türkoğlu, Pazarcık, Andırın çeteleri istiklâlin bir diğer mimarları olurken

Elbistan’a gururla dönüyordu Nakibzâde Mehmed Efendi ve çeteleri.

Maraş ne Fransız’a ne de Ellik Gâvurunu yâr olmazken

Hevesi kursağında kalan Hırlakyan ihanetinin bedelini canıyla ödüyordu.

12 Şubat sabahı zafer sancakları güneşle birlikte yükselirken

Tüm Anadolu’da İstiklâlin müjdesi oluyordu Maraş

Bugün; 12 Şubat’tı

Bugün; iman ve iradenin çeliğe karşı zafer günüydü

Bugün; şehid ve gazilerin gurur günüydü

Bugün; günahsız sabîlerin dualarının icabet günüydü

Bugün; hilâle saldıran sırtlanların dişlerinin söküldüğü gündü

Bugün; malzumlara rahmet, zalimlere hasret günüydü

Bugün; dosta şenlik, düşmana kahır günüydü

Bugün; düğündü, bayramdı, bugün 12 Şubat 1920’ydi

Bugün; Abdal Halil Ağa’nın davulunun hiç susmadığı gündü

Ve bugün; Maraş KAHRAMANDI

İbrahim KANADIKIRIK

YORUM EKLE