Allah’a kulluk insanlığa da hizmetle yükümlüdür

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip olan insan bu özellikleriyle Allah’a kulluk insanlığa da hizmetle yükümlüdür.

İnsan aklını ,kendini geliştirebilen ve çevresini etkileyip değiştirilebilen bir varlık.İnsanın bir maddi bir de manevi yönü vardır.İnsan her iki yönüyle de sürekli değim ve etkileşim içindedir.

Yaratılış itibariyle insan yüce bir varlığa inanmaya, güvenmeye ve dayanmaya ihtiyaç duyar. Kendisi ve evren üzerinde düşünen, insan, evrendeki bu uyum ve düzeni yaratan bir yüce yaratıcı tasavvufa ulaşır. Aklın ortaya çıkarmış olduğu deliller yanında vicdan da meydana gelen ürperti din hakikatlerini daha da anlaşılır hale getirir.

Din manzumeler bütünüdür. Bireyi ve toplumu kuşatan din toplumun devamlılığını sağlar evham, hurafelerden uzak bir hayatı önemli göstererek kişilerde can suyu olur.

Fıkıh, kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesi olarak tarif edilirken. Mecellenin tarifi daha bir kapsamlıdır” İlmi fıkıh mesaili şeriyeyi ameliyeyi bilmektir”.

Fıkıh denilince bu gün kitaplar da şu ana başlıklar yer almaktadır;  fıkıh ilmi, fıkıh ilminin doğuşu ve gelişmesi fıkıh i hükümler ve kaynaklar içtihat, temizlik ve namaz, oruç ve zekat hac ve kurban fıkıh ve sosyal hayat ünitelerini kapsamaktadır.

Özgüven sağlayan fıkıh eğitimi her türlü davranış ve düşüncenin akıl ve bilim temelleri üzerine yükseldiği fikrini vermekte insanı rast gele yaşamaktan bir nebze olsa uzaklaştırmaktadır.

Tarihsel arka planı Fıkıh dersi büyük insanların önemli şahsiyetlerin hayat mücadelelerini özetleyerek insanın günlük problemlere çözüm üretmesine yarar sağlamakta. Hep yeni alternatifler olabileceğini akla getirmektedir. İmam Azamın hayatı ve mücadelesi okuyan her insanda olumlu davranış modeli olarak önem arz etmektedir.

Hukuk olgusunun günlük hayatla ilgisi “İlmihal” bilgileri ışığın da yorumlandığı için Fıkıh dersi İlmihal’e kapı aralayıp ülkemiz fıkıh geleneğinde yer alan önemli eserleri de tanıtmaktadır. 

YORUM EKLE